ČLÁNOK
Mzdové náklady v krajinách strednej a východnej Európy sú len šestinou z priemeru EÚ
8. augusta 2003

Rozšírením Európskej únie (EÚ) o kandidátske krajiny strednej a východnej Európy (SVE) vznikne v oblasti mzdových nákladov veľký rozdiel medzi západom a východom. Ako vyplýva zo štúdie európskeho štatistického úradu Eurostat, priemerné mzdové náklady v priemysle a sektore služieb boli v kandidátskych krajinách v roku 2000 s 3,47 eur za hodinu iba šestina z nákladov v EÚ, kde tieto dosiahli úroveň 22,19 eur za hodinu.

Z kandidátskych krajín bolo Slovensko v tomto hodnotení na šiestom mieste krajín s najnižšími nákladmi, keď nižšie náklady boli len v Rumunsku, Bulharsku a pobaltských krajinách. Priemerné mzdové náklady na Slovensku boli 3,06 eur za hodinu, z okolitých krajín to bolo v Maďarsku 3,83 eur, v Českej republike 3,90 eur a v Poľsku 4,48 eur. Najnižšie mzdové náklady boli v Bulharsku, kde hodina práce stála zamestnávateľa 1,35 eur, naopak najvyššie na Cypre, kde dosiahli úroveň 10,74 eur.

Najvyššie náklady v roku 2000 v rámci EÚ vykázalo s 28,56 eur za hodinu Švédsko, nasledované Dánskom s 27,10 eur a Nemeckom s 26,36 eur. Na spodnom konci tejto škály sa pohybovalo Portugalsko s 8,13 eur, o niečo vyššie náklady boli v Grécku, 10,40 eur, a v Španielsku to bolo 14,22 eur.

Najdrahším hospodárskym sektorom bolo bankovníctvo a poisťovníctvo, kde priemerné náklady v EÚ dosiahli úroveň 34,28 eur. V kandidátskych krajinách sa priemer pohyboval na 6,45 eur. Najlacnejšími sektormi bola v únii oblasť reštauračných a pohostinských služieb, kde pracovná hodina stála 14,63 eur. Tento sektor bol pri hodinových nákladoch vo výške 2,62 eur najlacnejší aj v krajinách SVE.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 10. 2020

USD 1,175 0,004
CZK 26,918 0,315
GBP 0,907 0,005
HUF 359,890 5,640
CAD 1,562 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS