ČLÁNOK
MZ rieši krízu liekovou politikou
21. januára 2000

Dôvodom sú podľa ministra zdravotníctva Tibora Šagáta vysoké náklady na lieky v SR. Ako povedal, „v porovnaní s vyspelými krajinami sú totiž oveľa vyššie, zatiaľ čo naše zdroje sú obmedzené.“ K tomuto zámeru by mala viesť nová kategorizácia liekov, ktorá nadobudne účinnosť 1. februára 2000. Zníženie nákladov chce ministerstvo dosiahnuť motiváciou lekárov, rokovaním s výrobcami, zavedením štandardných terapeutických postupov a zainteresovanosťou pacienta.

Rokovaním s výrobcami liekov a podporou konkurenčného prostredia tlačí MZ na zníženie ceny. V súlade so znižovaním nákladov na lieky bude ministerstvo uprednostňovať lacnejšie generické lieky. Úhrada zo zdravotného poistenia na originálne lieky sa bude znižovať. Ak chce výrobca podporiť predaj takéhoto lieku, musí znížiť jeho cenu. „Napriek tomu však ministerstvo nechce, aby generický liek bol prvou voľbou a chce, aby sa používali nové moderné prípravky“, zdôraznil generálny riaditeľ sekcie farmácie MZ Ján Šipeky. Z hľadiska úspory je však potrebné stanoviť presné podmienky.

Motivácia lekárov spočíva v tom, že ich kapitačná platba bude závisieť aj od predpisovaných liekov, čím chce Ministerstvo zdravotníctva podporiť zhospodárňovanie predpisovania liekov. Ekonomická zainteresovanosť pacienta by ho mala ovplyvniť v správnom užívaní lieku a znížení počtu užívaných liekov. Nové štandardné terapeutické postupy by mali vymedziť presné použitie liekov. Zníženie nákladovosti v rezorte plánuje ministerstvo aj prostredníctvom presunu niektorých druhov liekov z nemocníc aj do ambulantnej sféry. Pacient, ktorý bol doteraz nútený navštíviť nemocnicu, môže byť ošetrený aj ambulantne s nižšími nákladmi.

Nová kategorizácia liekov obsahuje viac ako 8 000 druhov liekov. Kým pôvodný návrh Liečebného poriadku zaručoval len 960 prípravkov plne hradených poisťovňou, k dátumu zavedenia do platnosti sa ministerstvu podarilo do tejto skupiny dostať až 1 700 liekov. Pritom každoročne má MZ možnosť zasahovať a upravovať kategorizáciu. V prípade 3 072 liečiv si pacient určitú čiastku doplatí. V tejto skupine liekov v prípade objektívnych príčin môže revízny lekár urobiť výnimku a poisťovňa môže pacientovi uhradiť v plnej výške aj taký liek, za ktorý sa bežne pripláca. Udeliť výnimku v skupine liekov nehradených zo zdravotného poistenia možné nie je. Tieto lieky v zásade nemajú vitálny charakter.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS