ČLÁNOK
MVZ Slovenskej sporiteľne schválilo plánované zmeny emisií
3. novembra 2000

Mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ) Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP) schválilo plánovanú úpravu najväčšej súčasnej emisie banky v súlade s pripravovaným predajom jej majoritného podielu strategickému investorovi. MVZ sa uskutočnilo na žiadosť súčasného majoritného akcionára SLSP, ktorým je Ministerstvo financií SR (MF). Tlačovú agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa banky Jana Ďuricová.

Úprava najväčšej emisie banky v hodnote 4,3 mld. Sk, ktorá vznikla navýšením základného imania tejto bankovej inštitúcie v závere minulého roka, spočívala v znížení počtu jej akcií s nominálnou hodnotou 100 mil. Sk zo súčasných 43 na 42 kusov. Uvoľnených 100 mil. Sk sa využije na vytvorenie novej emisie 100 tis. kusov neverejne obchodovateľných akcií s nominálnou hodnotou 1 000 Sk.

Podľa hovorkyne J. Ďuricovej bola dôvodom navrhovaného vytvorenia novej emisie potreba väčšieho počtu akcií banky s menšou nominálnou hodnotou v súlade s pripravovaným predajom akcií majoritným akcionárom. Akcie novej emisie budú pripísané na majetkový účet MF SR, ktoré je 100-percentným upisovateľom 4,3-miliardovej emisie banky. „Uvedené zmeny sa týkajú len nominálnych hodnôt akcií, nie však celkovej výšky základného imania. Majetkové podiely jednotlivých akcionárov zostanú zachované,“ skonštatovala J. Ďuricová.

Ku koncu októbra predstavoval podiel MF SR na základnom imaní banky, ktoré predstavuje 6,374 mld. Sk takmer 67,5 %. Fond národného majetku vlastnil 29,72 % akcií SLSP a Reštitučný investičný fond sa na základnom imaní banky podieľal 2,82 %.

Slovenská sporiteľňa, ktorej privatizácia by sa mala ukončiť ešte v tomto roku, dosiahla v prvom polroku hrubý zisk 160,4 mil. Sk pri celkových výnosoch takmer 27,295 mld. Sk. Predbežný záujem o približne 90-percentný podiel v banke prejavili rakúske banky Bank Austria a Erste Bank a talianska finančná skupina UniCredito, ktoré momentálne vykonávajú v banke hĺbkový audit. Finálne ponuky by mali predložiť do 15. novembra, s ich vyhodnotením sa ráta do 24. novembra. Bilančná suma banky predstavovala k ultimu júna takmer 179,867 mld. Sk, čo od konca minulého roka znamenalo jej zvýšenie o 4,07 %. Banka si tak aj naďalej udržiava vedúce postavenie na slovenskom bankovom trhu, keď sa na celkovej bilančnej sume sektora podieľa 22 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS