ČLÁNOK
MVZ rozhodlo o rozdelení Drôtovne na dve firmy
21. marca 2000

Mimoriadne valné zhromaždenie najväčšieho slovenského výrobcu drôtu penDrôtovne, a.s., Hlohovec rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie rozdelením na dve akcionársky neprepojené firmy – Drôtovňa Holding, a.s., Hlohovec a DNF, a.s., Hlohovec. Pre tlačovú agentúru SITA to uviedol člen predstavenstva Drôtovne Jozef Špirko.
„Polmiliardový záväzok z emisie dlhopisov splatí Drôtovňa Holding, ktorej akcionármi sú aj Invest Brokers, člen skupiny Penta Group,“ uviedol. V roku 1997 za bývalého manažmentu emitovala Drôtovňa dlhopisy, ktorými mala pôvodne financovať obnovu strojového parku, rozšírenie výrobných kapacít podniku a reštrukturalizáciu dlhov Drôtovne. Tieto prostriedky však podľa J. Špirka namiesto toho vložila do novozaloženej dcérskej spoločnosti Drofin spolu s ďalšími 150 mil. Sk z vlastných zdrojov. Drofin vykúpil v bankách založené akcie Drôtovne a to tak, že neodkúpil priamo akcie, ale získal spoločnosti Novam, a.s., a Fortes, s.r.o., ktoré spolu nadobudli 51-percentný podiel v Drôtovni. Fakticky tak z peňazí Drôtovne financovali svoj kontrolný balík.
Akcionári Novam a Fortes vlastniaci 51 % akcií Drôtovne sa stanú majiteľmi DNF, a.s., Hlohovec, ktorá bude vlastniť finančnú investíciu Drofin.
Záväzky z tejto finančnej investície však prevezme Drôtovňa Holding, ktorej akcionármi bude aj Invest Brokers. Spoločnosť bude zároveň aj vlastníkom dvoch dcérskych spoločností Drôtovňa Drôty a Drôtovňa Kordy. K ich vzniku došlo v roku 1999 s cieľom umožniť vstup rozdielnym strategickým partnerom vzhľadom k rozdielnemu typu výroby.
Drôtovňa Hlohovec je najväčším výrobcom drôtu na Slovensku. Po ziskoch z predchádzajúcich rokov vykázala spoločnosť za rok 1998 stratu 13 mil. Sk. V roku 1996 predstavoval čistý zisk 62,2 mil. Sk a v roku 1997 to bolo 18 mil. Sk. Na negatívnom hospodárení podniku v roku 1998 sa podpísala najmä recesia v stavebníctve, faktická devalvácia slovenskej meny a nedostatky obchodného oddenia firmy. Drôtovňa Hlohovec vyrobila v roku 1998 tovar za 2,2 mld. Sk, pričom 51 % produkcie smerovalo na export. Najvýznamnejšími obchodnými partnermi spoločnosti boli Spolková republika Nemecko, ČR, Rakúsko a Rumunsko.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS