ČLÁNOK
MVZ Priemyselnej banky schválilo predaj podniku pre SLSP
6. decembra 1999

Z celkového počtu 12540 prezentovaných hlasov bolo za takéto znenie uznesenia 12100 hlasov (96,5 %). Informoval o tom hovorca banky Miroslav Lukáč. Na zhromaždení sa zúčastnilo približne 68,4 % riadnych akcionárov.
Podľa neoficiálnych informácií Slovenská sporiteľňa (SLSP) prevezme PB za 1 Sk, podrobnosti prevodu však budú predmetom ďalších rokovaní. Zámer prevziať Priemyselnú banku za túto sumu deklarovala SLSP už minulý týždeň. Ako však vo štvrtok uviedol guvernér NBS Marián Jusko, náklady Slovenskej sporiteľne za prevzatie aktív a pasív Priemyselnej banky spolu so záväzkami voči zamestnancom dosiahnu 1 mld. Sk, hoci sporiteľňa za prevzatie zaplatí len 1 korunu. Ako dodal, keďže reálna hodnota aktív PB je nižšia ako účtovná, SLSP vykáže v budúcnosti stratu. Podľa viceguvernéra NBS Jozefa Mudríka, „akcionári prídu o svoj podiel tak či tak, vzhľadom k tomu, že strata banky je príliš vysoká“.
Národná banka Slovenska zaviedla nútenú správu v PB 19. októbra. Košická banka sa tak po Investičnej a rozvojovej banke stala druhou slovenskou bankou, na ktorú bola nútená správa uvalená. Hlavnými dôvodmi jej zavedenia boli nedostatok likvidity na plnenie všetkých záväzkov banky, zadržiavanie platieb veľkých klientov, opakované nesplnenie povinných minimálnych rezerv, skutočnosť, že nedošlo k zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a podľa vyjadrenia centrálnej banky sa objavili „určité indície, že manažment banky mohol konať proti jej záujmom“. SLSP, najväčší veriteľ tejto banky, sa vtedy zaviazala podporovať jej likviditu.
SLSP vlastnila doteraz v PB 5,05 % akcií a akcionármi boli aj ďalšie štátom kontrolované subjekty ako Slovenská poisťovňa, a.s., (7,15 %), Slovenský plynárenský priemysel, š.p. (8,42 %) a Slovenské elektrárne, a.s., (5,62 %). Najväčšími akcionármi boli štyri súkromné spoločnosti, ktoré získali každá po 9,98 % pri navyšovaní imania banky. Sú nimi Capital Invest, o.c.p., a.s., Capitalue S.A. Luxemburg, Prvá penzijná investičná spoločnosť, a.s. a Tatra Raiffeisen Capital, s.r.o.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS