ČLÁNOK
MVZ Poľnobanky už vo štvrtok
30. marca 2000

MVZ bude rozhodovať o zvyšovaní základného imania, ktoré by sa malo uskutočniť v dvoch fázach.
V prvej fáze posilní kapitál banky SP. Poisťovňa má totiž záujem zvýšiť svoj majetkový podiel v banke, aby dosiahla vyšší výnos z predaja akcií Poľnobanky. SP rokuje o predaji svojho 31,91-percentného podielu, na odporúčanie poradenskej firmy PriceWaterhouseCoopers, s rakúskou bankou Bank für Arbeit und Wirtschaft AG (BAWAG) so sídlom vo Viedni. Nový majoritný akcionár, spoločnosť BAWAG, by sa mal zúčastniť na druhej vlne zvyšovania základného imania v Poľnobanke.
Štvrtkové zvýšenie sa pravdepodobne uskutoční upísaním nových akcií, pričom navrhovaná suma navýšenia základného imania je 704 mil. Sk. Navrhovaný počet novovydaných akcií je pritom 640 tis. kusov akcií na meno v zaknihovanej podobe a v menovitej hodnote 1100 Sk. Na programe MVZ je aj odvolanie a voľba členov dozornej rady.
Slovenská poisťovňa je majoritným akcionárom Poľnobanky. Okrem nej sa v akcionárskej štruktúre banky nachádza aj Európska banka pre obnovu a rozvoj s 20-percentným podielom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS