ČLÁNOK
MVZ odsúhlasilo zmeny v dozornej rade Nafty Gbely
29. októbra 1999

Prítomní akcionári na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) spoločnosti Nafta, a.s., Gbely vo štvrtok odsúhlasili zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmeny v stanovách spoločnosti. Ako pre agentúru SITA uviedol generálny riaditeľ Nafty Gbely Arpád Demko, MVZ potvrdilo abdikáciu Anny Bubeníkovej a Jána Kaspera a z funkcie členov dozornej rady odvolalo generálneho riaditeľa Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., Pavla Kinčeša a Danku Kocákovú zastupujúcu Naftu Východ. Za nových členov dozornej rady akcionári zvolili Jozefa Mihálika, Tibora Marcinku, Ľubomíra Poláka a Jarmilu Repassyovú. Všetci boli navrhnutí Fondom národného majetku SR, ktorý je vlastníkom 45,9 % akcií Nafty Gbely.
Podľa Demka zmeny v stanovách sa uskutočnili kvôli zosúladeniu s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Riaditeľka sekcie zakladateľských činností a výkonu práv akcionára FNM SR Anna Bubeníková oznámila svoju abdikáciu z funkcie predsedníčky dozornej rady VSŽ 22. októbra. Po jej odchode tak oficiálne v dozornej rade zastupovali fond už len parlamentom zo svojich funkcií odvolaní prezident FNM Ľudovít Kaník a viceprezident Ladislav Sklenár.
Akcionári Nafty Gbely zvolili 7. septembra do dozornej rady spoločnosti predstaviteľov FNM a Slovenského plynárenského priemyslu, š.p., (SPP). Tento postup bol v súlade s predchádzajúcou dohodou medzi zástupcami Druhej obchodnej, a.s., ako vtedajšieho majoritného akcionára Nafty, a zástupcami FNM a SPP. Členmi dozornej rady sa vtedy za FNM stali Ľ. Kaník, L. Sklenár a A. Bubeníková a SPP zastupovali generálny riaditeľ P. Kinčeš a riaditeľ Divízie investičných činností J. Kasper. Šiestym členom bola D. Kocáková. Traja zástupcovia zamestnancov zostali v dozornej rade nezmenení.
V minulom týždni sa do predstavenstva Nafty Gbely dostali manažéri z SPP. Predstavenstvo by malo v krátkom čase predložiť operatívny plán likvidity spoločnosti, ako to vyžaduje syndikát veriteľských bánk úverujúcich Naftu. V priebehu dvoch týždňov by mali tiež akcionári Nafty s veriteľskými bankami letter of comfort, v ktorom sa SPP a FNM zaviažu profesionálne riadiť Naftu Gbely. Ten bude pre veriteľské banky zárukou splatenia poskytnutých úverov. Banky na poslednom stretnutí s akcionármi 22. októbra vyslovili tiež želanie mať svojho zástupcu v dozornej rade spoločnosti, zatiaľ však nie je známe, či niekto z nových členov bude ich zástupcom.
FNM sa stal opäť majiteľom 45,9 % akcií Nafty, a.s., Gbely v piatok 15. októbra, kedy ich odkúpil od doterajšieho vlastníka, Druhej obchodnej, a.s., za cenu 337 Sk za akciu. Fond tým zaplatil rovnakú cenu, za ktorú akcie predal Druhej obchodnej v roku 1996, teda 500 mil. Sk. Peniaze však dostali veriteľské banky, ktorým Nafta dlhuje 1,7 mld. Sk. Za akcie Nafty Gbely v trhovej 3 mld. Sk zaplatila Druhá obchodná v auguste 1996 iba 500 miliónov Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS