ČLÁNOK
MVZ elektrární by malo v piatok rozhodnúť o ich rozdelení
13. decembra 2001

Rozdelenie aktív Slovenských elektrární, a.s. (SE) pred plánovaným predajom minoritného podielu v kľúčových aktivitách výroby elektrickej energie bude hlavným bodom mimoriadneho valného zhromaždenia (MVZ) SE, ktoré sa uskutoční v piatok 14.12. Rozdelenie elektrární má byť rozhodujúcim krokom reštrukturalizácie spoločnosti, ktorá sa má uzavrieť predajom takmer 45-percentného podielu v SE do polovice budúceho roka.

Ak valné zhromaždenie schváli plán, ktorý už odsúhlasila vláda, aktíva SE sa rozdelia na čisto výrobné elektrárne, Slovenskú energetickú prenosovú sústavu (SEPS) a Tepláreň Košice. Čisto výrobné nové elektrárne sa po rozdelení stanú producentom elektrickej energie. V ich pôsobnosti zostane aj vyraďovanie jadrových elektrární, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom. Vláda plánuje vo výrobnej spoločnosti odpredať v medzinárodnom tendri 44,79-percentný podiel. SEPS bude prostredníctvom Fondu národného majetku SR a minoritných akcionárov, ktorými sú Slovenský plynárenský priemysel a Reštitučný investičný fond, v správe štátu. V treťom subjekte, Teplárni Košice, si štát zachová 51 % akcií. Ak o zvyšný 49-percentný podiel neprejavia záujem mestá Prešov a Košice, ponúknu ich investorovi.

SE sa podarilo pre plán reorganizácie získať súhlasné stanovisko veriteľov, ktorého absencia zapríčinila zrušenie MVZ, ktoré sa malo zaoberať rozdelením už 31. októbra. Neočakávajú preto žiadne zásadné prekážky z veriteľskej strany.

Poradcom vlády pri predaji minoritného podielu v SE sa stala spoločnosť PricewaterhouseCoopers. O vyhlásení privatizačného tendra a ďalšom časovom harmonograme by sa mala vláda dohodnúť s poradcom zrejme už v závere decembra.

SE prevádzkujú obe slovenské jadrové elektrárne, tri tepelné elektrárne a 34 vodných elektrárni. SE ukončili tri štvrťroky tohto roku s celkovým čistým ziskom 2,423 mld. Sk, a to predovšetkým vďaka jednorazovým finančným výnosom. V rovnakom období minulého roka zaznamenala spoločnosť stratu 1,713 mld. Sk. SE očakávajú ukončenie tohtoročného hospodárenia so ziskom na úrovni 33,592 mil. Sk pri celkových tržbách vo výške 55,048 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS