ČLÁNOK
MVZ Devín banky schválilo návrhy MF na personálne zmeny
15. septembra 2000

Personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade banky v súlade s podmienkami mandátnej zmluvy, ktorú predstavitelia Devín banky a Ministerstva financií SR (MF) podpísali v prvej polovici augusta, boli hlavnými bodmi programu piatkového mimoriadneho valného zhromaždenia Devín banky. V súlade s dohodou rozhodli akcionári banky o tom, že členom predstavenstva banky sa stane na návrh MF Dušan Paulík a do dozornej rady sa dostanú Ladislav Sklenár, Milan Kostor, Dana Stopková a Dáša Lohnická. Predstavitelia MF tak tvoria tretinu členov dozornej rady. Informovala o tom hovorkyňa banky Oľga Viestová.

„Voľby sa uskutočnili v lehote a v rozsahu mandátov tak, ako určuje uznesenie vlády SR z 9. augusta.

Devín banka tak splnila aj túto požiadavku po tom, čo za posledné obdobie dvakrát znížila svoje úrokové sadzby na 8 % a splnila povinné minimálne rezervy,“ uviedla hovorkyňa.

Tieto personálne zmeny súvisia s dohodou medzi štátom a Devín bankou, na základe ktorej bude tiež môcť banka deblokovať z Ruskej federácie pohľadávky Slovenska nad rámec doteraz dohodnutých 40 mil. USD, teda ďalších 60 mil. USD. Provízia banky predstavuje 20 % uvedenej sumy, teda 12 mil. USD. V prípade, že banka poukáže zostávajúcich 48 mil. USD na účet MF, získa tieto prostriedky v podobe úveru zo štátnych aktív. Návrh tejto úverovej zmluvy bude ešte musieť prerokovať vláda SR. Vzhľadom na takmer dvojmesačné oneskorenie podpisu tejto zmluvy sa mandát na získanie prostriedkov pre Devín banku predĺžil do konca tohto roka oproti pôvodne plánovanému 31. októbru. Podľa augustového vyjadrenia zástupcu generálneho riaditeľa banky Vladimíra Jančího pre SITA sa z tohto dôvodu pravdepodobnosť získania celého deblokovaného objemu neznížila. Banka bude podľa jeho slov túto sumu do 31. decembra schopná získať.

Devín banka mala v letných mesiacoch výrazné problémy s likviditou, keď nebola šesťkrát po sebe schopná splniť povinné minimálne rezervy (PMR) stanovené Národnou bankou Slovenska. Situácia v banke sa však momentálne stabilizovala a v druhej augustovej perióde a prvej septembrovej bola banka v plnení PMR už úspešná. S tým súviselo aj rozhodnutie banky znížiť nadštandardné úrokové sadzby na vkladové účty.

Devín banka pôsobí na slovenskom bankovom trhu od roku 1992. Základné imanie banky predstavovalo ku koncu minulého roka 1 mld. Sk. Najväčším akcionárom je firma Apis, a.s. zaoberajúca sa výrobou hydrauliky a obchodovaním s energiou, ktorá kontroluje takmer 20 % základného imania banky. Ďalšími akcionármi boli ku koncu uplynulého roka VTF Energia, s.r.o. (18,1 %), IFOP, a.s. (8,96 %), slovenské odborové zväzy (10,24 %) a iné firmy s podielom nižším ako 5 % (spolu 20,4 %). Ruský kapitál reprezentuje AKB MFK vlastniaca 12,59 % a japonský kapitál Goya Japan Co., Ltd vlastniaca 9,72 % základného imania. Banka ukončila minulý rok s čistým ziskom 36,3 mil. Sk, čo bolo v porovnaní s rokom 1998 takmer o 3 mil. Sk menej. Polročné výsledky banka


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS