ČLÁNOK
MVRR schválilo tento rok 111 žiadostí o štátnu pomoc
15. augusta 2001

V rámci Programu štátnej pomoci na rozvoj okresov s vysokou mierou nezamestnanosti bolo v tomto roku schválených 111 žiadostí o štátnu pomoc, vo výške viac než 95,8 mil. Sk. V minulom roku to bolo 130 žiadostí v celkovej sume 138,4 mil. Sk. „Dôvodom prečo bolo v tomto roku menej žiadostí ako vlani je, že sme mali o takmer 50 mil. Sk viac na prerozdelenie,“ komentoval na tlačovej besede minister výstavby a regionálneho rozvoja SR István Harna. Realizácia týchto projektov predpokladá vytvoriť zo žiadostí z minulého roka 764 a z tohto roka 827 pracovných miest minimálne na päť rokov.

V štatistických územných jednotkách NUTS II zriadilo MVRR SR regionálne riadiace a monitorovacie výbory, ktoré sú personálne dobudované a zúčastnili sa už na procese prípravy a schvaľovania Národného plánu regionálneho rozvoja (NPRR). Vláda tiež schválila zriadenie a štatút Národného monitorovacieho výboru, ktorý sa teraz konštituuje a v súlade so štatútom má minister vymenovať jej členov. Výbor má za úlohu monitorovať plnenie NPRR a dávať návrhy ministerstvu, ako aj odstraňovať nedostatky.

Pri MVRR SR bol zriadený už začiatkom minulého roka Prípravný výbor pre štrukturálne fondy. „Nedávno schválila vláda nový štatút a preto bude výbor nanovo personálne konštituovaný,“ povedal I. Harna. Menovanie členov sa uskutoční ešte tento mesiac. Cez tento výbor uskutočňuje ministerstvo koordináciu s ostatnými inštitúciami a ministerstvami, čo sa týka regionálneho rozvoja, aby sa dosiahol synergický efekt.

V rámci programu PHARE – hospodárska a sociálna súdržnosť na rok 2001 boli predložené pre Európsku komisiu do Bruselu tri projekty. Podľa ministra by nemali nastať problémy pri schvaľovaní komisiou, pretože predbežný výber regionálnych projektov priemyselných parkov (Rožňava, Spišská Nová Ves, Guttmanovo) a rozvoja cestovného ruchu (Veľká Domaša, Zemplínska Šírava) bol dosť prísny. Projekty majú byť schválené v septembri.

Ministerstvo v tomto roku vyčlenilo finančnú podporu 11 euroregiónom vo výške 2,55 mil. Sk. Poskytnutie dotácie zo štátnych prostriedkov na činnosť regionálnych rozvojových agentúr je založené na ich zmluvnom základe s MVRR SR a výška príspevku je diferencovaná vzhľadom na rozdielnu sociálno-ekonomickú úroveň regiónov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS