ČLÁNOK
MSPNM odsúhlasilo privatizačné projekty pre ZSVaK
25. marca 2002

Pracovná komisia Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM SR) pre posudzovanie základných privatizačných projektov (ZPP) podnikov Vodární a kanalizácii (VaK) vo štvrtok na svojom zasadnutí odsúhlasila ZPP na Západoslovenské vodárne a kanalizácie (ZSVaK), š.p., Bratislava. Agentúru SITA o tom informoval hovorca MSPNM SR Róbert Merva.

Ide o v poradí druhý odsúhlasený ZPP na štátny podnik VaK. Prvým bol ZPP na Vodárne a kanalizácie Bratislava (VaKBA), š.p. Bratislava. „V najbližšom čase komisia prerokuje ZPP Severoslovenských vodární a kanalizácii (SEVAaK), š.p., Žilina, Stredoslovenských vodární a kanalizácií (SSVaK), š.p., Banská Bystrica a nakoniec Východoslovenských vodární a kanalizácií (VVaK), š.p., Košice,“ doplnil R. Merva.

Po odsúhlasení ZPP a vydaní záverečného stanoviska komisie s odporúčaním pre ministerku privatizácie Máriu Machovú, vydá rezortné ministerstvo rozhodnutie o privatizácii a odstúpi ZPP Fondu národného majetku SR. „Fond následne vloží majetok VaK do pripravovaných obecných vodárenských spoločností, ktorých akcie by mali vlastniť a spravovať obce a mestá,“ ukončil R. Merva.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS