ČLÁNOK
MSPNM odporúča nespomaľovať privatizáciu bánk
11. februára 2000

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (MSPNM) odporúča zachovať dynamiku prác v prvej etape predprivatizačnej reštrukturalizácie bánk. Zároveň navrhuje, aby sa niektoré kroky ako napríklad usporiadanie právneho stavu majetku uskutočnili súbežne s celým procesom, nie až po ukončení externého auditu v jednotlivých bankách. Podľa poradcu ministerky Oldricha Baláža práve rýchly a transparentný proces privatizácie bánk bude dôležitou základňou pre následný predaj štátom vlastnených podnikov.
Poradca ministerky predpokladá, že po uskutočnení tohto procesu sa bude vývoj niektorých malých a stredných bánk uberať dvoma smermi. „Buď sa tieto banky začnú špecializovať, alebo začnú fúzovať, pričleňovať k veľkým alebo vykonávať servis pre veľké banky,“ uviedol O. Baláž. V každom prípade však tieto malé a stredné banky budú musieť posilniť svoje kapitálové vybavenie. Poradca ministerky pritom poznamenáva, že k tomu môže dôjsť jedine zo súkromných a neúverových zdrojov. Odštátnenie jednotlivých súkromných spoločností aj nepriamo prostredníctvom ďalších štátom vlastnených firiem je podľa jeho slov nevyhnutné.
Ďalší vývoj bude podľa neho podobný vývoju v okolitých tranzitívnych ekonomikách, ktoré podobne ako slovenské banky bojovali s podkapitalizovanosťou, nepriaznivou klientskou štruktúrou, neskúsenosťou bánk a podnikateľov ako aj politickou nestabilitou. „Po vstupe silného zahraničného partnera sa môže vývoj priblížiť vyspelým krajinám, samozrejme v závislosti od vývoja celého ekonomického prostredia,“ dodal.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS