ČLÁNOK
MSPNM odmieta spochybňovanie výberu uchádzačov o Slovenskú poisťovňu
13. septembra 2001

Akékoľvek spochybňovanie výberového konania pre užší okruh investorov pre vstup do Slovenskej poisťovne, a.s. (SP) považuje Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR (MSPNM) za neodôvodnené a neopodstatnené. „Výberové konanie sa uskutočnilo vysoko transparentným spôsobom za účasti zástupcov ministerstva financií, Fondu národného majetku, ministerstva privatizácie a privatizačného poradcu, spoločnosti Delloite&Touche a je nespochybniteľné,“ informoval hovorca MSPNM Róbert Merva.

S výsledkom výberového konania sa podľa Mervu stotožnila aj ministerka privatizácie Mária Machová, ktorá na základe odporúčania povolila štyrom investorom ďalší podrobný prieskum v SP. „Predbežné ponuky vybraných investorov vysoko prevyšovali tie ostatné a z tohto dôvodu boli aj úspešné,“ informoval Merva. Hlavnými kritériami pre posudzovanie ponúk bola finančná sila investora kvantifikovaná jeho vlastným imaním, medzinárodná povesť predkladateľa ponuky (rating), cenová ponuka a v neposlednom rade aj návrh stratégie ďalšieho pôsobenia Slovenskej poisťovne.

Jedine v prípade predbežne ponúkanej ceny sa dá podľa Mervu hovoriť o vyrovnaných ponukách, nakoľko rozdiel medzi nimi bol nepatrný. V ostatných kritériách, predovšetkým vo finančnej sile, boli rozdiely medzi štyrmi odporučenými uchádzačmi a ostatnými značné. MSPNM je tak presvedčené, že výberové konanie sa uskutočnilo na vysokej odbornej úrovni a jeho závery korešpondujú s predloženými ponukami.

V médiách sa objavili správy o nespokojnosti odmietnutých uchádzačov o SP s rozhodnutím komisie, pričom TBI Holding a Clal Insurance Enterprise Holdings oslovili prostredníctvom právnika MSPNM a ďalších predstaviteľov štátu. V liste upozornili, že ak nebudú zaradení do užšieho výberu, podniknú všetky právne kroky na ochranu svojich práv.

Komisia pre výber užšieho okruhu investorov v SP odporučila umožniť podrobný prieskum štyrom z ôsmich prihlásených investorov. Ide o spoločnosti Allianz, Eureko a La Fondiaria. Posledný zo štvorice užšieho okruhu si neželal, aby jeho meno bolo zverejnené, podľa informácií agentúry SITA však ide o holandskú poisťovaciu skupinu Aegon. Svoj záujem o najväčšiu slovenskú poisťovňu prejavilo prevzatím informačného memoranda poisťovne 22 záujemcov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS