ČLÁNOK
MSP sa podieľa 60 percentami na zamestnanosti
15. januára 2001

Malé a stredné podnikanie (MSP) na Slovensku je vzhľadom na svoje postavenie v hospodárstve kompatibilné s Európskou úniou. Na seminári o malom a strednom podnikaní to povedal generálny riaditeľ sekcie stratégie podpory podnikania a legislatívy Ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec. MSP tvorí na Slovensku 60 % pracovných miest. „V počte podnikateľských subjektov predstavujú 99,5 %,“ skonštatoval Oravec.

Podľa prieskumu, ktorý v novembri minulého roka uskutočnila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, podnikatelia vidia rezervy najmä v legislatíve a administratíve. Zjednodušiť by sa mal predovšetkým proces vzniku firmy a kontakt so štátnymi úradmi. Takisto by na Slovensku mala byť vyššia právna istota, jednoznačnejšie zákony a lepšia vymáhateľnosť práva.

Po vstupe do EÚ vidia podnikatelia priestor najmä na získanie lepších nákupných podmienok, podmienky pre vyšší export a ľahší prístup k finančným zdrojom. Avšak nevýhodou bude vyššia konkurencia a odlev kvalifikovaných pracovných síl.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS