ČLÁNOK
Mŕtvy bod reformy najviac vyhovuje doplnkovým dôchodkovým poisťovniam
18. decembra 2001

Reformu systému dôchodkového zabezpečenia deklarovalo Programové vyhlásenie vlády SR, ktorá vzišla po voľbách v roku 1998. Niekdajší poradca podpredsedu vlády Ivana Mikloša Vladimír Zlacký tvrdil, že reforma dôchodkového systému mala znamenať prechod na trojpilierový systém financovania. Okrem súčasného piliera – priebežného financovania, pri ktorom pracujúci „platia“ dôchodcov, majú vzniknúť predpoklady na vznik súkromných penzijných fondov, kde si bude občan povinne „sporiť“ sám na seba a podľa toho, koľko si nasporí, sa určí výška jeho dôchodku. Okrem tohto povinného dôchodkového sporenia tu bude aj možnosť individuálneho pripoistenia. Po troch rokoch je jediným výsledkom reformy to, že zákon o sociálnom poistení v súčasnosti posudzujú rezorty.

Predstavitelia doplnkových dôchodkových poisťovní tvrdia, že dôchodková reforma je dôležitý manéver v ekonomike, ktorý má politické dopady. Okrem toho tvrdia, že tento krok by sa mal udiať vtedy keď všetky politické strany súhlasia s týmto krokom. Reforma by sa mala udiať tak, aby sa po niekoľkých rokoch nemuselo meniť to čo prijala určitá vláda.

Doplnkové dôchodkové poisťovne združené vo vlastnej asociácii dokonca chcú, aby sa mohli zúčastniť na reforme dôchodkového systému. Slovo zúčastniť treba čítať ako ovplyvňovať.

Na reformu systému dôchodkového zabezpečenia existujú rôzne názory, ktoré sú často protichodné.

Michal Nemec z DDP Tatry – Sympatia tvrdí, že pri reforme treba zohľadniť administratívne náklady. Slovensko podľa neho nie je Poľsko. Nemalo by tu byť toľko organizácií, ktoré spravujú peniaze ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva, ktoré si ich odkladá na horšie časy. V Poľsku súkromné dôchodky spravuje dosť inštitúcií, ktoré si medzi sebou konkurujú.

Predstavitelia doplnkových dôchodkových poisťovní tvrdia, že najdôležitejším bodom reformy je prvý pilier. Podľa nového zákona nepôjde o zabezpečenie v dôchodkovom veku, ale o poistenie. Financovanie prvého pilieru bude v prvom pilieri ako doteraz.

To, že je reforma v mŕtvom najviac vyhovuje práve doplnkovým dôchodkovým poisťovniam. Pokiaľ nebude druhý pilier, budú jedinými inštitúciami, ktoré budú spravovať súkromné dôchodky. Nejde o nič iné len o peniaze.

Laik si môže položiť otázku. Kde je reforma, ked sa nemení podstata. Zatiaľ zostáva prvý pilier a druhý ešte neexistuje. Bude asi ako v anekdote o prestavbe. Prestavba je rekonštrukcia a rekonštrukcia je vlastne uvedenie do pôvodného stavu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS