ČLÁNOK
MPSVR žiada od NBS vyčíslenie ekonomických dopadov zrušenia halierových mincí
7. októbra 2003

Národná banka Slovenska (NBS) (NBS) bude viesť s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR rozporové konanie k zásadnej pripomienke, ktorú má rezort práce k vyhláške centrálnej banky o ukončení platnosti mincí nominálnej hodnoty 10 a 20 halierov.

Rezort práce totiž nesúhlasí s názorom, že návrh nebude mať finančné a ekonomické dopady. „Centrálna banka nevyčíslila ekonomické dopady, aké by rušenie halierových mincí mohlo mať napríklad na podnikateľskú sféru z dôvodu zaobstarania nového softvéru pre registračné pokladnice, ale v konečnom dôsledku i na obyvateľstvo,“ odôvodnil postoj ministerstva Peter Húska z tlačového odboru MPSVR. K termínu ukončenia platnosti mincí však ministerstvo zatiaľ výhrady nemá.

Ministerstvo financií (MF) SR akceptuje ekonomické opodstatnenie zrušenia halierových mincí, pričom je za rýchle ekonomicko-politické rokovanie o zaokrúhľovaní cien. „Navrhneme NBS, aby bol návrh opätovne prerokovaný na rokovaní Porady ekonomických ministrov (PEM) i keď rozhodnutie o zrušení mincí je výlučne v jej kompetencii,“ uviedol hovorca ministra financií Peter Papanek.

Centrálna banka navrhuje ukončiť platnosť uvedených halierových mincí do konca tohto roka, pričom tento krok odôvodňuje každoročne sa zvyšujúcimi nákladmi na razbu a spracovanie mincí, ktoré prevyšujú ich nominálnu hodnotu. Návrh zaokrúhľovania cien vypracovala centrálna banka v troch variantoch. Minimálny variant predpokladá zaokrúhľovanie jednotlivých položiek smerom nadol na 50 halierov, maximálny smerom nahor a stredný v rámci matematických pravidiel.

Podľa vyhlášky by od začiatku budúceho roka mala NBS a komerčné banky pôsobiace na slovenskom trhu bezodplatne vymieňať rušené mince. Od 1. januára 2005 do konca decembra 2008 ich bude vymieňať už len samotná národná banka. Výmena mincí sa bude vykonávať v hotovosti alebo vložením na účet vedený v NBS alebo v príslušnej banke, pričom v hotovosti sa budú vymieňať mince, ktorých úhrnná suma nominálnych hodnôt je deliteľná číslom 50 bez zvyšku. Pri vklade mincí na účet sa celá suma pripíše na účet v plnej výške.

, pričom je za rýchle ekonomicko-politické rokovanie o zaokrúhľovaní cien. „Navrhneme NBS, aby bol návrh opätovne prerokovaný na rokovaní Porady ekonomických ministrov (PEM) i keď rozhodnutie o zrušení mincí je výlučne v jej kompetencii,“ uviedol hovorca ministra financií Peter Papanek.

Centrálna banka navrhuje ukončiť platnosť uvedených halierových mincí do konca tohto roka, pričom tento krok odôvodňuje každoročne sa zvyšujúcimi nákladmi na razbu a spracovanie mincí, ktoré prevyšujú ich nominálnu hodnotu. Návrh zaokrúhľovania cien vypracovala centrálna banka v troch variantoch. Minimálny variant predpokladá zaokrúhľovanie jednotlivých položiek smerom nadol na 50 halierov, maximálny smerom nahor a stredný v rámci matematických pravidiel.

Podľa vyhlášky by od začiatku budúceho roka mala NBS a komerčné banky pôsobiace na slovenskom trhu bezodplatne vymieňať rušené mince. Od 1. januára 2005 do konca decembra 2008 ich bude vymieňať už len samotná národná banka. Výmena mincí sa bude vykonávať v hotovosti alebo vložením na účet vedený v NBS alebo v príslušnej banke, pričom v hotovosti sa budú vymieňať mince, ktorých úhrnná suma nominálnych hodnôt je deliteľná číslom 50 bez zvyšku. Pri vklade mincí na účet sa celá suma pripíše na účet v plnej výške.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS