ČLÁNOK
MPSVR pripravilo druhý balík noviel sociálnych zákonov
30. mája 2003

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) pripravilo druhý balík noviel a nových sociálnych zákonov. Ide o zákon o prídavku na dieťa, životnom minime a zákon o riešení hmotnej núdze. Predložené zákony navrhujú zmenu v systéme vyplácania dávok sociálnej pomoci, systéme poskytovania rodinných prídavkov, ako aj zmeny vo vyplácaní a valorizáciu jednorazových štátnych príspevkov sociálnej podpory. Predpokladaná účinnosť spomínaných zákonov by mala byť 1. januára 2004.

Ako na štvrtkovej tlačovej besede uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ľudovít Kaník, podstatou zmeny systému poskytovania rodinných prídavkov je zavedenie daňového bonusu, ktorého cieľom je podporiť rodiny, kde aspoň jeden rodič pracuje. Výška rodinného prídavku bez ohľadu na vek dieťaťa a príjem rodičov bude 900 Sk. Prídavok bude rozdelený na dve zložky. Fixná zložka, ktorá sa bude vyplácať v hotovosti bude predstavovať 500 Sk, daňový bonus 400 Sk sa uplatní ako odpočítateľná položka zo základu dane. V prípade, že vznikne záporná daňová povinnosť mala by sa podľa návrhu MPSVR refundovať. Prídavok bude podmienený pravidelnou školskou dochádzkou a riadnou starostlivosťou rodiča.

„Podstatou návrhu zákona o riešení hmotnej núdze je zmena filozofie zo sankčných mechanizmov na systém motivácie a odmeňovania za aktivitu a iniciatívu,“ uviedol Kaník. Na účel posudzovania hmotnej núdze sa nebude do príjmu občana započítavať 25 % príjmu zo závislej činnosti, 25 % starobného dôchodku dôchodcovi, ktorý odpracoval minimálne 25 rokov, prídavok na dieťa, nevyhnutná okamžitá pomoc poskytovaná obcou, náhodné jednorazové príjmy do výšky dvojnásobku životného minima získané v bežnom roku, ako aj sociálne štipendium študenta vysokej školy, znížené o výšku prídavku na dieťa. Zákon zároveň zavádza k dávke v hmotnej núdzi aj nasledovné motivačné príspevky. Aktivačný príspevok vo výške 800 Sk, ktorého cieľom je motivovať občana aktívne si hľadať prácu, príspevok na bývanie 780 Sk pre jednotlivca a 1 330 Sk pre viacčlennú rodinu, ako aj ochranný príspevok na riešenie mimoriadnych životných situácií v sume 800 Sk. Zákon umožňuje poberať aktivačný príspevok dlhodobo nezamestnanému občanovi súbežne so mzdou po dobu 6 mesiacov.

Návrh zákona o životnom minime predpokladá valorizáciu príspevku pri narodení dieťaťa z 3 110 Sk na 4 000 Sk. Výška životného minima, ktoré MPSVR každoročne aktualizuje podľa vývoja nákladov k 1. júlu by mala predstavovať 4 210 Sk pre jednotlivca, pre ďalšie spoločne posudzované plnoleté osoby 2 940 Sk a v prípade detí 1 910 Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS