ČLÁNOK
MPSVR predstavilo Stratégiu podpory rastu zamestnanosti
17. februára 2003

Znižovanie odvodov a nákladov na prácu, zjednodušenie tvorby nových pracovných miest v rámci novely Zákonníka práce a nový systém aktívnej politiky trhu práce sú opatrenia, ktorými chce ministerstvo práce a sociálnych vecí podporiť rast zamestnanosti na Slovensku. Pri prezentácii Stratégie podpory rastu zamestnanosti to na tlačovej besede uviedol štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Miroslav Beblavý. Všetky tieto opatrenia by sa podľa neho mali realizovať už v priebehu budúceho roka.

Zvýšiť motiváciu k hľadaniu si práce by podľa lldikó Polášekovej z ministerstva práce malo aj zavedenie niekoľkomesačného súbežného poberania časti sociálnych dávok a nízkej mzdy po nájdení si zamestnania. Na podporu rodín s deťmi plánuje rezort prepojiť daňový systém so systémom prídavkov na deti tak, aby zamestnaní rodičia získali daňové zvýhodnenia na dieťa. Vzťahovať sa to bude iba na študentov základných a stredných škôl, študenti vysokých škôl by v rámci reformy vysokého školstva mali mať osobitný sociálny systém.

Pri zavedení nového sociálneho systému by mal mať každý občan zaručenú dávku sociálnej pomoci iba vo výške, ktorá mu zaručí základné životné podmienky. K tejto základnej sociálnej dávke ministerstvo práce navrhuje príplatky, ktorých poberanie bude závisieť od aktivity jednotlivca riešiť si vlastnú hmotnú núdzu. Ministerstvo tiež plánuje zavedenie jednoduchšieho spôsobu výpočtu sociálnych dávok pre občanov v hmotnej núdzi. Zabrániť zneužívaniu sociálneho systému by malo odstránenie duplicitnosti evidencií, ktoré vedú úrady na úseku sociálnych vecí a zvýšenie postihov za obchádzanie systému.

V tomto roku by ministerstvo na zavedenie navrhovaných opatrení malo pripraviť šesť nových zákonov a novelizácii súčasných právnych noriem. Dôležitým krokom bude podľa štátneho tajomníka príprava verejnej správy na aplikáciu nového systému a tiež príprava ministerstva na čerpanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie. „Po ministerstve pôdohospodárstva pôjde na Slovensko najviac prostriedkov z fondov Európskej únie práce cez ministerstvo práce a sociálnych vecí, “ dodal Beblavý.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS