ČLÁNOK
MPSVR predstavilo koncepciu dôchodkovej reformy
10. februára 2003

Sporenie na vlastný osobný účet v rámci kapitalizačného dôchodkového systému by podľa jednej z alternatív dôchodkovej reformy malo byť povinné pre občanov do 35 rokov. Ľudia nad 55 rokov by mali povinne zostať v priebežnom dôchodkovom systéme, ostatní sa budú môcť slobodne rozhodnúť, či si budú na dôchodok odkladať na vlastný účet alebo nie. Na piatkovej tlačovej besede to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ľudovít Kaník.

Podľa druhej možnosti, ktorú navrhuje ministerstvo, by sa každý človek bez ohľadu na vek mohol slobodne rozhodnúť, či bude odvádzať prostriedky do Sociálnej poisťovne v rámci priebežného systému alebo bude časť odvodov ukladať na osobný účet do dôchodkového fondu. Konečné rozhodnutie podľa ministra Kaníka prijme vláda.

Na dôchodkové účty by malo zo súčasnej výšky poistného na dôchodkové zabezpečenie, ktoré dosahuje 28 % hrubej mzdy, smerovať 10 %. Ak sa človek rozhodne vstúpiť do nového kapitalizačného systému, nebude sa môcť už nikdy vrátiť do súčasného priebežného systému. V prípade nasporenia dostatočného množstva prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte, bude môcť občan podľa ministra práce odísť do dôchodku alebo naďalej pracovať.

Pri odpracovaní najmenej 25 rokov a nedosiahnutí minimálnej nasporenej sumy na osobnom účte zaručí štát sporiteľovi minimálnu úroveň dôchodku vo výške 40 % priemernej mzdy. Ak však občan podľa Kaníka neodpracuje stanovený počet rokov a ani nedosiahne minimálnu výšku nasporenej sumy, bude po odchode do dôchodku od štátu poberať sociálne dávky. Výška minimálnej nasporenej sumy podľa Kaníka nebude pre každého občana rovnaká, bude závisieť od toho, či objem úspor pri priemernej dĺžke dožitia postačí na vyplácanie dôchodku v starobe pre konkrétneho človeka.

Koncepciu prinášaju Profini v rubrike Dokumenty.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS