ČLÁNOK


,

Možnost pre dobré projekty
1. marca 2003

Je to asi v nás. Sme uzavretí voci spôsobom, ktoré sú pokrokové. Hoci máme výborných odborníkov, nevieme výsledky ich práce prezentovat. Pritom všetci dobre poznáme heslo, že obal predáva. Platí to i pri originálnych myšlienkach, nápadoch, projektoch. Sú rôzne spôsoby. Raz pomôže známy, inokedy náhoda, casto aj vycestovanie do cudziny. Aby sa s plánmi oboznámili investori a tí, pre ktorých sú urcené, autor musí íst s kožou na trh.

Biznis je, ked dobrý projekt nájde uplatnenie na trhu. Ked doplní chýbajúcu cast v imaginárnej retazi tovarov a služieb. Ked pomôže regiónu ekonomicky alebo trebárs aj ekologicky pozdvihnút sa. Na to však potrebuje, aby si ho niekto všimol. Partner, investor. Nemusí sa zúcastnovat na drahých prezentáciách alebo veltrhoch. Využit môže napríklad aj internetovú aplikáciu. Nápad, ktorý ponúkne, nie je stelesnením dokonalosti, musí však zaujat. Bojuje s prvotnými nedostatkami, doplna sa podla debaty autora s potenciálnym investorom alebo odberatelom. Konecnou stanicou zväcšujúceho sa vlaku informácií je úspešná dohoda a zrealizovanie projektu. Neobmedzuje sa na Slovensko, ved www stránky sú celosvetovou sietou.

Z nového diela sa teší autor, investor a všetci úcastníci trhu, ktorí si zrazu uvedomujú, že práve takúto službu alebo tovar hladali. Hovoríme o virtuálnej inkubácii, mieste, kam by mohli viest všetky cesty autorov aj investorov. V Európe je takýto spôsob predaja myšlienok znacne rozvinutý. Iniciatívy podporujú aj výskumné programy Európskej komisie. Pre nás je typická nedôvera voci novým veciam. Hoci opísaného sprostredkovatela medzi autormi myšlienok a potenciálnymi investormi máme k dispozícii už od novembra minulého roku, postoj Slovákov je, ako vždy, konzervatívny. Na-štastie to neplatí pre všetkých. Aplikácia zaujala aj Ministerstvo hospodárstva SR, kde pripravujú seminár o tejto problematike.

Širšie uplatnenie

Prezentácia prostredníctvom pocítacového inkubátora zvyšuje možnosti uplatnenia svojím bezhranicným dosahom. Napriek tomu väcšina autorov uprednostnuje tradicné formy prezentácie. Hoci pravdou tiež je, že niektorí „hráci“ si už uvedomujú výhody a jednoduchost aplikácie a budú využívat jej prínosy. „Príkladom je aj podnikatelská skupina pripravujúca podnikatelský inkubátor v Humennom. Našu prezentáciu spojenia možností tradicnej aj virtuálnej inkubácie prijali s velkým záujmom. Prvé zaregistrované projekty z uvedeného regiónu potvrdzujú potrebu venovat sa aj vzdialenejším oblastiam Slovenska a hladat nové cesty na zníženie nezamestnanosti a poskytnutie nových príležitostí na podnikanie,“ hovorí o svojich skúsenostiach riaditel spolocnosti Synergy – VCG, spol. s r. o., Marián Krško.

Najnovším projektom na ich Synergy Inkubátore je investicný projekt v oblasti médií, riadenia a marketingu. Ide o mesacník pre manažérov. Autor má záujem o jeho vydávanie a hladá partnerov nadchnutých a financne pripravených na túto myšlienku. Dalšie projekty pochádzajú z financného inžinierstva a nábytkárskeho priemyslu. O tom, že táto forma prezentovania nápadov nepozná geografické obmedzenie, svedcia aj projekty zaregistrované v Dánsku.

Ako sa zapísat? Predovšetkým si autor musí premysliet, aký typ projektu bude opisovat, do ktorej oblasti ho zaradí a aký je ciel projektu. Ostatné položky registracného formulára sa líšia podla nárocnosti. Ak autor zamýšla zaregistrovat myšlienku, vyplní jednoduchší formulár ako pri investicnom projekte. Vyplna také položky, ako sú opis projektu, štádium rozpracovanosti, podporné materiály, schopnosti spresnit myšlienku, pripravit podnikatelský plán, riadit realizáciu, záujem o rozvinutie, predaj, podnikatelské využitie projektu. Takisto oznací oblasti, v ktorých ocakáva pomoc alebo spoluprácu. Ak chce, aby projekt prekrocil hranice, predstaví ho v anglictine.

Dimenzie bezpecnosti

Poviete si, kto mi zarucí, že investor, ktorý sa o projekt zaujíma, mi ho neukradne? Bezpecnost má dve dimenzie. Ide o ochranu osobných údajov a o ochranu informácií, ktoré tvoria obsah zaregistrovaných projektov. Aplikácia umožnuje využívat Synergy Inkubátor anonymne. Znamená to, že autor alebo investor si urcí, ktoré registracné údaje pocas komunikácie odhalí. Jediným povinným údajom je užívatelské meno. O ochranu informácií sa stará predovšetkým autor. Praktické rady, ako registrovat projekt a zabezpecit ochranu údajov, obsahuje cast Rady pre autora. Pri zaciatocnom opise by mal byt autor opatrný. Opíše úvodné informácie strucne, výstižne a atraktívne. Pocas komunikácie bude mat vela príležitostí, aby informácie spresnil alebo doplnil. O ochrane autorských práv možno hovorit aj z hladiska typu a stupna novátorstva projektu. V prípade neistoty sa autor môže poradit s expertom, ktorý je pripravený spolupracovat.

Môže virtuálny inkubátor nahradit tradicné? „Neo-cakávame, že podnikatelia budú používat virtuálny inkubátor namiesto tradicného. Navzájom sa však doplnajú. Virtuálne inkubátory spájajú tradicné a ich dosah nie je geograficky ani casovo obmedzený,“ hovorí M. Krško. Využit ho môže ktokolvek. Od vysokoškolákov po renomovaných podnikatelov alebo vedcov. Skúsme teda robit biznis tak, aby sme boli úspešní. Preco nevyužit aj takéto nové formy? Ved biznis je, ked sa stretnú partneri, ktorým ide o spolocnú vec, a ich myšlienka alebo projekt nájdu na trhu uplatnenie.

Registrácia investora:

Predovšetkým je dôležité rozhodnút sa, o aký projekt máte záujem. Stanovíte si teda kritériá výberu, napr. oblasti, podoblasti, jazyk projektu. Po registrácii získate užívatelské meno a heslo. Vdaka nim sa vnoríte do virtuálneho priestoru Moje investicné príležitosti. Z neho máte prístup k už zaregistrovaným projektom. Nový projekt sa zobrazí vo vašom priestore len vtedy, ked splna kritériá, ktoré ste stanovili. Informácie o novom projekte získate aj automaticky elektronickou poštou. Investor za registráciu platí.

Registrácia autora:

Po vyplnení registracného formulára (meno, priezvisko, adresa, typ) dostanete užívatelské meno a heslo. Umožnia vám vstup do vlastného virtuálneho priestoru Moje príležitosti. Registrácia je bezplatná.

www stránky u nás a v Európe:

Opísaný inkubátor nájdete na internetovej adrese www.synergy.sk. Najznámejšie európske portály,

ktoré využívajú virtuálnu inkubáciu,

sú www.gate2growth.com,

www.b-to-v.com a www.incubator.com.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS