ČLÁNOK
Motorom novej ekonomiky je systém správy podniku
16. marca 2001

Príčinou toho, že mnohé slovenské podniky nie sú ziskové je to ich vlastníkom chýba statégia a nefunguje v nich corporate governance ako systém vzťahov podniku so záujmovými skupinami. Uviedol to František Okruhlica na seminári INEKO a Aliancie pre 21. Storočie v prednáške Strategické partnerstvo. Okruhlica podčiarkol názor Rudigera Dornbuscha, amerického ekonóma rakúskeho pôvodu, ktorý před časom povedal: „Motorom novej ekonomiky, ktorého silu by sme nemali podceňovať, je tiež systém správy podniku, tzv. corporate governance.

V prednáške sa zaoberal širokou škálou problémov spojených so systémom správy podniku a rieho riadením. Jedným z nich sú záujmové skupiny, ktoré môžu mať vzťahy s podnikom. Medzi základné záujmové skupiny v podniku patria zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, finančná komnita, miestna komunita, občianske aktivity a združeni, vláda, legislatíva a médiá.

Na Slovensku podľa Okruhlicu treba začať uplatňovať princípy OECD při správe podniku, ktoré sa zaoberajú právami akcionárov, zodpovednosťou členov správnych orgánov, rovnocenným zaobchádzaním s akcionármi, úlohou záujmových skupín.

Úlohou správneho orgánu v podniku je podľa Okruhlicu stanovenie poslania, vízie a hodnôt podniku, určenie stratégie a jej zodpovedajúcej organizačnej štruktúry, delegovanie úloh pre manažment a najmä dodržiavanie zodpovednosti voči akcionárom a záujmovým skupinám.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS