ČLÁNOK
Moskovská burza cenných papierov začne obchodovať s futures na index
25. januára 2001

V priebehu mesiaca sa na Moskovskej burze cenných papierov začne obchodovať s termínovanými kontraktmi (futures), ktoré sa budú týkať hodnoty indexu RUX, ktorý vydáva agentúra RTS-Interfax. Skratka RTS označuje organizátora trhu s cennými papiermi Russian Trading System, ktorý je konštrukciou blízky NASDAQ. Burza si kúpi od tejto agentúry právo na využívanie hodnôt rodiny indexov tejto agentúry pre obchodovanie s ich derivátmi. V roku 1998 RTS a Interfax vyhrali konkurz Federálnej komisie pre cenné papiere. Týkal sa najlepšej metodiky na výpočet indikátorov trhu s cennými papiermi. Pôvodne agentúra Interfax a RTS vydávali rovnomenný index, ktorý neskôr premenovali na RUX. Pri výpočte hodnôt indexu sa brali do úvahy ceny Moskovskej burzy cenných papierov a obchodného systému RTS.

V Rusku sa doposiaľ prakticky neobchodovalo s futures. Výnimkou sú obchody s indexom MAI, s ktorého derivátmi sa obchodovalo v rokoch 1997 až 1998 na Sankt-Peterburgskej burze cenných papierov. MAI sa vypočítaval na základe cien siedmich najlikvidnejších cenných papierov, s ktorými sa obchodovalo v RTS. S indexmi sa prestalo obchodovať v dôsledku krízy v roku 1998.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 9. 2020

USD 1,183 0,004
CZK 26,727 0,020
GBP 0,913 0,002
HUF 360,780 0,380
CAD 1,560 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS