ČLÁNOK
Morgan Stanley je celosvetovou špičkou v aranžovaní globálnych akvizícií a fúzií
2. januára 2001

Morgan Stanley sa podieľala na operáciách, ktoré dosiahli celkový objem jeden bilión 22 miliárd dolárov! Pozoruhodné bolo nedávne spojenie Glaxo Wellcome so SmithKline Beecham v hodnote 115 miliárd dolárov, ktoré aranžoval práve Morgan Stanley a americké regulačné orgány ho akceptovali v poslednom mesiaci uplynulého roka. Morgan Stanley sa takisto angažoval aj v dvoch obchodných prípadoch, ktoré sa týkali France Telecom.

Išlo o nákup spoločnosti Orange, operátora mobilných sietí, ktorý bol vyjadrený sumou 31 miliárd dolárov a o dohodu o získaní európskej dátovej siete Equant.

Uvedená americká investičná banka, ktorá je svetovou „jednotkou“ v akvizíciách a fúziách, tiež pomáhala predať Keebler, druhú najväčšiu americkú spoločnosť, zaoberajúcu sa výrobou cukroviniek, firme Kellogs. Išlo o transakciu vo výške 3,6 miliardy USD.

Poradenská činnosť v uvedených operáciách dopomohla Morgan Stanley získať celosvetové prvenstvo. Pred rokom bola v rovnakej „lige“ M&A tretia a pred ňou sa umiestnili Goldman Sachs a Merrill Lynch. Nasadenie jednotlivých poradenských subjektov predstavuje tiež veľmi dôležitú spätnú väzbu aj pri ich ďalších marketingových aktivitách. Goldman Sachs bol aj v roku 2000 na druhej priečke a udržal si pozíciu z predchádzajúceho roka. Poskytoval poradenský servis pri operáciách v celkovom objeme 891 miliárd dolárov.

Tretí bol Credit Suisse First Boston a objem ním sprostredkovaných obchodných transakcií v rámci globálnych M&A dosiahol 825 miliárd USD. Najväčší pád zaznamenal Merrill Lynch, ktorý bol v roku 1999 na druhom mieste a v roku 2000 sa musel uspokojiť „iba“ s piatou priečkou.

Na druhej strane – najviac získala americká komerčná banka Chase Manhattan, ktorá sa začala intenzívne venovať aj poradenskému biznisu. V roku 1999 bola v tejto oblasti trinásta, v roku 2000 dosiahla šieste miesto. Nasadené tempo chce Chase Manhattan ešte viac zdynamizovať, čo sa očakáva po získaní JP Morgan, v uplynulom roku ôsmej nasadenej poradenskej firmy v tabuľke najúspešnejších aranžérov globálnych fúzií a akvizícií.

Úspešný bol aj Salomon Smith Barney, ktorý počas uplynulého roka kúpil Schroders, aby zvýšil efektívnosť svojich aktivít v Európe a osobitne vo Veľkej Británii.

V roku 2000 dosiahol štvrtú pozíciu s celkovým objemom sprostredkovaných akvizícií a fúzií v hodnote 621 miliárd USD.

Pri aranžovaní akvizícií a fúzií v Európe bol najúspešnejší Goldman Sachs (542 miliárd USD), na druhom mieste figuruje Morgan Stanley (435 miliárd USD) a tretí spomedzi európskych poradcov bol Credit Suisse First Boston, ktorý sa napríklad podieľal na doteraz nie definitívne ukončenej operácii, v rámci ktorej chce Deutsche Telekom kúpiť za 45 miliárd dolárov americkú spoločnosť VoiceStream.

Dodajme, že aj v Európe zaznamenal Merrill Lynch silné straty – v roku 1999 bol v akvizíciách a fúziách na treťom mieste, v roku 2000 skončil na ôsmom.

Na začiatku roka 2001 sa vari môžu objaviť v odbornej tlači aj iné údaje o najúspešnejších poradenských firmách, pretože existujú tendencie oddeliť maklérske firmy od finančných poradcov. Tieto tendencie presadzuje napríklad Thomson Financial, spoločnosť, ktorá jej veľmi uznávaným poskytovateľom údajov o fúziách. Jej snahy by mohli viesť k vážnym zmenám pri hodnotení úspešnosti jednotlivých aranžérov M&A, najmä Európe a osobitne vo Veľkej Británii.

Ak by však bolo poradie poradenských firiem aj modifikované, v každom prípade je jasné, že v roku 2000 boli fúzie a akvizície skutočne veľmi výrazné a dosiahli objem rádovo v biliónoch dolárov.

Desať najúspešnejších poradcov v globálnych fúziách a akvizíciách
Názov spoločnosti
Objem aranžovaných transakcií
(v miliardách USD)
Morgan Stanley Dean Witter
1,022
Goldman Sachs
891
Credit Suisse First Boston
825
Salomon Smith Barney
621
Merrill Lynch
476
Chase Manhattan
378
UBS Warburg
363
JP Morgan
353
Lazard
242
Lehman Brothers
227

Zdroj: Computasoft Research/Comm Scan


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS