ČLÁNOK
Morgan Stanley Capital International mení skladbu indexov
23. mája 2001

Indexy sú pre mnohých investorov jediným orientačným bodom hovoriacim o stave toho, ktorého segmentu kapitálového trhu. Indexy MSCI na Slovensku používajú firmy Tatra Asset Managment, Amslico AIG Funds a Istro Asset Management. MSCI bude meniť princípy kompozície indexov, ktoré sa skladajú z cien akcií firiem z rôznych regiónov sveta. Základom nového výpočtu indexov už nebude počet celkovo vydaných cenných papierov, ale počet cenných papierov, ktoré sú vo voľnom obehu medzi investorskou verejnosťou. Tento krok sa robí preto, aby sa vylúčili strategické balíky akcií, ktoré patria vládam, alebo firmám, či rodinám. Súčasne by mali odrážať vplyv zahraničných investorov v spoločnostiach. Výsledkom revízie by malo byť to, že niektoré spoločnosti z indexov vylúčia, ďalšie sa stanú ich súčasťou, v prípade iných sa zmení ich váha pri výpočte hodnoty indexu.

To, či sú spoločnosti súčasťou indexu, alebo sú z neho vylúčené, alebo sa mení ich váha, ovplyvňuje hodnotu investícií do cenných papierov jednotlivých spoločností. Zmeny v indexov povedú k presunom miliárd dolárov z jedných cenných papierov do druhých, z určitého trhu na iný. To bude viesť k zmenám kurzov cenných papierov a devízových kurzov.

Podľa odhadov s hodnotami indexov MSCI sú spojené investície do fondov a odvodených nástrojov kapitálového trhu za celkom 3 trilióny USD. Podľa údajov Barclay´s Global Investor, indexy MSCI majú v USA podiel 90% na investíciách a viac ako 60% v Európe. Najväčší úžitok zo zmien v indexoch budú mať firmy vo Veľkej Británii a USA. Zmeny v štruktúre indexov by mali viesť k prílevu finančných prostriedkov do spoločností zo segmentu vysokých technológií, lekárskych prístrojov a vybavenia a akcií diverzifikovaných finančných spoločností, firiem z oblasti biotechnológií a farmaceutického priemyslu. Pri zmenách indexov sa zmení váha tých spoločností, v ktorých určitý podiel akcií patrí manažérom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS