ČLÁNOK
Morálny kódex analytikov a budovateľov kapitálového trhu
29. januára 2001

Nemecké ministerstvo hospodárstva pripravuje nový „morálny kódex“ pre analytikov kapitálového trhu. Jeho základom je systém pravidiel, ktorý by sa mal po ich prijatí profesijnym združením analytikov stať základom pre zabezpečenie nezávislosti, či nestrannosti analytikov a zabezpečiť objektívnosť analytickej informácie. Existencia kódexu by mala podľa ministerstva zabezpečiť a zvýšiť dôveru v trh s cennými papiermi Neuer Markt, na ktorom sa obchoduje s akciami spoločností z odvetvia vysokých technológií. V druhej polovici minulého roka tento trh zažil veľký prepad cien akcií, ktoré sa len realtívne nedávno dostali na kapitálový trh.

Jedným z opatrení, ktoré by sa mali zabezpečiť odstránanie konflikov záujmov je to, že analytik môže hodnotiť tie cenné papiere, ktoré nemá vo vlastnom portfóliu, alebo sa nenachádzajú v portfóliu jeho zamestnávateľa. Jedna z pracovníčok ministerstva pracujúca na projekte kódexu Margareta Wolf pre WSJE povedala, že sa vytvára dojem, že niektorí analytici robia určité závery kvôli tomu, aby presadili svoje zámery. Ministerstvo sa preto obráti na nezávislých expertov a odborníkov, aby zabezpečili fungovanie kódexu v živote. Kódex sa určite nepremení na zákon, preto sa budú musieť štátni úradníci starať o to, aby sa kódex presadil medzi samoregulujúcimi organizáciami, napríklad tak, ako je to v profesionálnych združeniach advokátov, alebo maklérov. Súčasťou kódexu by mali byť predbežné podmienky pre vstup analytikov do ich profesného združenia. Podľa oficiálneho vyhlásenia nemeckého ministerstva hospodárstva by mal kódex zabezpečiť to, aby sa objavil dobrovoľný systém kontroly kvality analytickej informácie, ktorá je potrebná pre obnoveniu dôvery v analytikov a odporúčania, ktoré dávajú.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS