ČLÁNOK
Moody’s prehodnotí ratingy troch slovenských bánk
13. novembra 2002

Ratingová agentúra Moody’s prehodnotí depozitné a dlhové ratingy troch slovenských bánk za účelom ich možného zvýšenia. Ratingy finančnej sily Slovenskej spáriteľne (SLSP), Všeobecnej úverovej banky (VÚB) a UniBanky spolu s ich výhľadom ostanú nezmenené. Prehodnotenie ratingov prišlo potom, ako Moody’s zvýšila rating Slovenskej republiky ako aj ďalších siedmich krajín, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Európskej únii. Agentúra uviedla, že hlavným kritériom pri posudzovaní ratingov bude podpora bánk zo strany ich zahraničných vlastníkov. Ratingy sú však obmedzené stropom A3, ktorý agentúra určila pre rating dlhodobých devízových záväzkov Slovenska.

Depozitný a dlhový rating všetkých troch spomínaných bánk je v súčasnosti na úrovni Ba1. Rating finančnej sily SLSP je D-, VÚB má rating na úrovni E+ a UniBanka na úrovni D.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS