ČLÁNOK
Moody’s o ratingu v strednej Európe
17. decembra 2001

Vydávanie cenných papierov subjektmi v SR nie je populárne, lebo prevláda nízka dôvera voči emitentom. Z tohto dôvodu je nutná ich kategorizácia formou pridelenia ratingu. Slovensko sa prednedávnom konečne vymanilo zo špekulatívneho do investičného pásma, na čo nadviazala aj konferencia Rating v strednej Európe, ktorú zorganizovala CRA Rating Agency, pridružený člen Moody’s Investors Service.

Ráznym spôsobom vystúpil viceprezident Moody’s Jonathan R. Schiffer. O suverénnom ratingu, teda ratingu krajín, sa vyjadril v tom zmysle, že keď sa na budúci rok dostanú k vláde ľudia typu Mečiar, Fico alebo strany typu KSČ, bude to v neprospech ekonomiky a zvýši sa hrozba prehĺbenia štátneho deficitu. Na druhú stranu už do takej miery nehrozí opätovné zadlženie štátnych podnikov, pretože dnes už nie je nikto, kto by im požičal, nakoľko banky sú v rukách štátu.

Schiffer vyzdvihol prácu bankového dohľadu Národnej banky Slovenska. Podľa jeho slov NBS robí dobrú robotu a vždy robila dobrú robotu v oblasti udržiavania stability meny. Na otázky týkajúce sa problémov s Devín bankou, Schiffer reagoval, že aj v okolitých štátoch mali problémy s bankami. Ako ďalej povedal, v USA alebo v západnej Európe je prostredie prehľadnejšie, nedá sa tam pred bankovým dohľadom tak skrývať, no aj tam občas nastanú komplikácie. Na záver pripomenul, že NBS funguje ako dohľad, nie ako záruka.

O západných parametroch ratingu municipalít v strednej Európe hovorila Janne Thomsenová, viceprezidentka Moody’s. Podľa nej municipality (t.j. mestá, obce) v SR sú stále príliš závislé od centrálnej moci. Pokiaľ ide o finančné zdroje, na rozdiel od spolkových krajín ich negenerujú ich sami, ale sú im centralisticky prideľované. Aj preto je rating slovenských miest limitovaný suverénnym ratingom, t.j. ratingom štátu. Do budúcnosti vidí výzvu pokračovať v decentralizácii. V oblasti istôt a záruk, ktoré musia naše municipality investorovi ponúknuť, pretrvávajú rezervy v legislatívnych systémoch. Oproti západným sú menej detailné a nie sú plne udomácnené. Pri udeľovaní ratingu prítomnosť zahraničného investora v regióne môže, ale nemusí hrať kľúčovú rolu. Zahraničný investor dáva ľuďom v regióne prácu a zároveň je pre mesto reklamou, ktorá môže pritiahnuť ďalších investorov. Nevýhodou je opäť to, že prítomnosť investora sa neodráža priamo na rozpočte mesta a neovplyvňuje tak výraznejšou mierou jeho schopnosť splácať záväzky. Na druhú stranu, toto relatívne obmedzenie príjmov núti samosprávu k ich efektívnejšiemu spravovaniu a k znižovaniu nákladov. O investičnej atraktivite mesta, mestskej časti alebo obce a o ich schopnosti načas hradiť záväzky, teda o konkrétnom pridelenom ratingovom stupni, v konečnom dôsledku najväčšou mierou rozhoduje štruktúra dlhu. Ďalej je to napríklad aj štruktúra obyvateľstva vo vzťahu k zamestnanosti.

O ratingoch bánk v strednej Európe a odporúčaniach Bazilejského výboru hovoril Samuel S. Theodor, vedúceho riaditeľa Moody’s. Podľa neho počas vývoja od vzniku SR sa banky strategicky pretransformovali z poskytovateľa služieb na spoločnosti orientované na tvorbu zisku pre akcionárov. Vznikol predpoklad pre vstup silných zahraničných bánk. Jeho realizácia našim bankovým domom priniesla skúsenosti, zdroje, rekapitalizáciu, stratégie, zázemie v rozvinutých trhoch, autonómiu od vládnych zásahov a nižší potenciál korupcie. Negatívom ostáva, že oproti okolitým krajinám máme príliš vysoké percento podielu problémových úverov na celkovom objeme úverov. Pokiaľ ide o celý región SVE, z dlhodobého hľadiska, rovnako ako na západe, je očakávaný nárast rozdielov medzi jednotlivými bankovými subjektmi. Z dlhodobého hľadiska novým elementom, ktorý bude pre rast bánk rozhodujúci, je podnikanie na internete a on-line bankovníctvo.

Yaron Ernst hovoril o projektovom ratingu a financovaní. Projektový rating v SR je zatiaľ hudbou budúcnosti. hodnotí veľké projekty, napríklad výstavbu diaľnic. Náklady na ich realizáciu sú z prevažnej časti kryté úvermi, ktoré môžu byť podstatne lacnejšie v prípade ohodnotenia projektu pozitívnym ratingovým stupňom. Rating v tomto prípade hodnotí ekonomickú návratnosť investície v súvislosti s jej prínosom. Napríklad v tomto prípade by rating mohol hodnotiť mieru návratnosti diaľnice (t .j. včasného splatenia úverov) v súvislosti s jej ekonomickým prínosom pre mestá alebo krajiny, ktoré spája.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,261 0,003
GBP 0,843 0,001
HUF 390,900 1,170
CAD 1,494 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS