ČLÁNOK
Moody´s zvýšil rating dlhodobých depozít Poľnobanky na Ba1
15. novembra 2001

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors Service zvýšila rating Poľnobanky na dlhodobé depozitá z Ba2 na Ba1. Agentúra súčasne potvrdila rating finančnej sily Poľnobanky na úrovni D. Informoval o tom Rudolf Gálik z odboru stratégie a vzťahov k verejnosti banky.

Na zmenu ratingu dlhodobých depozít banky vplývalo okrem zvýšenia ratingu Slovenska do investičného pásma aj očakávaná podpora Poľnobanky zo strany jej majoritného vlastníka, ktorým je UniCredito Italiano. Zvýšenie ratingu odráža aj výsledky reštrukturalizácie banky najmä v oblasti riešenia klasifikovaných pohľadávok, rastového trendu a rastu efektívnosti.

Poľnobanka dosiahla ku koncu septembra zisk pred zdanením takmer 128 mil. Sk. Bilančná hodnota banky predstavovala 29,416 mld. Sk. Úvery poskytnuté klientom sa na celkových aktívach podieľali takmer 48 percentami, keď dosiahli 14,064 mld. Sk. Klasifikované pohľadávky z toho predstavovali viac ako 1 mld. Sk.

Viac ako 70 % zdrojov banky tvorili záväzky voči klientom, ktoré k ultimu septembra dosiahli 20,779 mld. Sk. Základné imanie banky zostalo na nezmenenej úrovni 2,718 mld. Sk. Kapitálová primeranosť Poľnobanky bola na konci septembra 18,69 %. Majoritným vlastníkom banky je UniCredito Italiano, ktorý v banke vlastní 72,39 % akcií. Druhým najvýznamnejším akcionárom s 19,9 % akcií je Európska banka pre obnovu a rozvoj.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 7. 2024

USD 1,089 0,000
CZK 25,231 0,030
GBP 0,842 0,001
HUF 389,730 1,170
CAD 1,497 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS