ČLÁNOK
Moody´s zverejnila v uplynulých dňoch svoje hodnotenie schopnosti Všeobecnej úverovej banky plniť záväzky.
10. októbra 1997

Moody´s udelila VÚB rating pre podriadený dlh Ba1. SITA o tom informoval hovorca VÚB Norbert Lazar. Tento ratingový stupeň sa nachádza na hranici investičného a špekulatívneho pásma a zhoduje sa s ratingovým ohodnotením banky pre dlhodobé vklady, ktorý VÚB získala od Moody´s už skôr. Skutočnosť, že rating pre podriadený dlh sa zhoduje s ratingom pre dlhodobé vklady je významný najmä z pohľadu celkovej kredibility banky. VÚB je podľa Moody´“ schopná rovnocenne plniť svoje dlhodobé záväzky bez ohľadu na ich kvalitatívne parametre, medzi ktoré patrí aj doložka podriadenosti pri podriadenom dlhu. Cennou je táto informácia najmä pre veriteľov, ktorí podriadený dlh VÚB poskytli. Z pohľadu kvality dlžníckej pozície banky sa veritelia dostávajú na rovnakú úroveň ako ktorýkoľvek klient bankky, ktorý si v nej deponoval prostriedky na dlhšie obdobie. VÚB v minulosti získala hodnotenie pre krátkodobé vklady Not Prime a pre celkové finančné zdravie banky stupeň D. Podľa agentúry Moody´“ všetky ratingové ohodnotenia odzrkadľujú finančné zázemie a kvalitu VÚB, ako aj jej vedúcu pozíciu na trhoch bankových produktov v SR, pričom agentúra osobitne poukazuje na výrazný podiel banky na trhu úverov a na stále sa zlepšujúcu štruktúru jej zdrojovej základne. Popri iných skutočnostiach Moody´“ vysoko hodnotí záujem a úsilie banky riešiť problematiku zlých úverov, ako aj prvé výsledky banky dosiahnuté v rámci procesu reštrukturalizácie jej úverového portfólia, akonštatuje N. Lazar. Podľa ratingového hodnotenia Moody´“ pre banky sú do kategórie D zaradené banky, ktoré majú adekvátnu finančnú silu, zároveň sú však limitované niektorými faktormi, ako napríklad slabé finančné základy, zraniteľná alebo rozvíjajúca sa obchodná licencia a nestále operatívne prostriedie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS