ČLÁNOK
Monopol umožňuje meniť podmienky bez diskusie
6. marca 2001

Stredisko cenných papierov SR vzniklo na základe databázy účastníkov prvej vlny kupónovej privatizácie, ktorú pôvodne spravovalo Centrum kupónovej privatizácie prostredníctvom Podniku výpočtovej techniky (PVT), a.s. Bratislava. SCP sa zmenilo na štátnu akciovú spoločnosť, kontrolovanú Ministerstvom financií SR. V Českej republike je táto inštitúcia príspevkovou organizáciou. V oboch štátoch je systém národných evidenčných stredísk dematerializovaných cenných papierov. Na Slovensku je prevádzka strediska závislá od komerčných vzťahov s organizátormi trhov s cennými papiermi a subjektami, ktoré v ňom evidujú cenné papiere. V súčasnosti do pôsobenia slovenského monopolu spadajú aj tie akciové spoločnosti, ktoré vydali cenné papiere znejúce na doručiteľa. SCP eviduje zoznam majiteľov tohto druhu cenných papierov. Jeho monopolné postavenie je definované zákonom.

Chtiac, nechtiac takmer každá akciová spoločnosť musí SCP platiť. Koľko? Toľko koľko určí stredisko a schváli Úrad pre finančný trh, ktorý dohliada na kapitálový trh. Táto inštitúcia však nie je nezávislá, pretože je príspevkovou. Ak nebude poslúchať Ministerstvo financií SR, tak nemusí dostať peniaze. Na čo? Napríklad na presťahovanie do inej budovy, alebo na kúpu vlastnej budovy, alebo nemusí dostať požadovaný objem mzdových prostriedkov.

Pri vzájomnom súlade Ministerstva financií SR a Úradu pre finančný trh sa dá dosiahnuť čokoľvek. Je to najmä vtedy, ak existuje určitá súhra objektívnych požiadaviek a subjektívnych faktorov, ktoré ovplyvňujú reálny stav hospodárenia strediska. Na Slovensku je takmer každý s každým známy, alebo nepriamym príbuzným.

Niekedy ide o priame rodinné vzťahy, o ktorých každý vie a nikto verejne nehovorí. Aj preto platí priama úmera. Čím bližšie, tým jednoduchšia zmena podmienok pre poplatky v Stredisku cenných papierov SR. Ak si niekto musel uložiť cenné papiere v Stredisku cenných papierov SR, musí dodržiavať aj jeho cenník. Nemá inú alternatívu. Nemôže sa prejsť cez ulicu a nájsť iné stredisko. Môže len vtedy keď si založí akciovú spoločnosť v inom štáte. Nie náhodou odborníci z Ministerstva financií SR hovoria. že služby spoločnosti Euroclear sú lacnejšie ako služby Strediska cenných papierov SR. Je to asi preto, lebo vo firme Euroclear si neprilepšujú externé dodávateľské firmy a niektorí zamestnanci ministerstva si dopĺňajú mzdový príjem poplatkom za „sitzdirektora“ v štátnej akciovej spoločnosti.

Oveľa lepším trhovým fórom monopolu je konštrukcia najnovšieho cenníka SCP. Čím viac máš, tým viac platíš. Ak si uložím do VÚB 1 milión korún na účet, tak platím za jeho prevádzku ten istý počet korún ako keby som mal na účte len 100 korún. Pri milióne korún to nie je určite viac ako pri stokorune. Ak by to bolo vo VÚB pri 1 mil. Sk viac, tak sa určite premiestnim do IRB. Klient SCP sa vak môže premiestniť len nikde a zatiaľ vôbec nie. Najjednoduchším riešením je niekoľko známych téz. Prvou je demonopolizácia a druhou privatizácia. Tie presadzovali aj tí, ktorí majú vplyv na chod SCP. Možno že jedno hovorili, a stále zostali verní odkazu politickej ekonómie socializmu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS