ČLÁNOK
Monografia o regionálnej politike
26. júna 2003

Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR spolu so Svetovou bankou usporiadali prezentáciu knihy „Európska integrácia, regionálna politika a rast“.

Vo svete patrí Európska únia (EÚ) k jedným z regiónov, ktoré sa explicitne a po zrelej úvahe pokúšali znížiť regionálne rozdiely medzi svojimi členmi. Predmetom otvorených diskusií však aj naďalej ostáva, do akej miery bola doposiaľ táto snaha efektívna. Prebiehajúce rozširovanie EÚ o nových, menej ekonomicky vyspelých členov vyvoláva aktuálne otázky:

“ Ako môže plnenie cieľa súdržnosti (kohézie) najlepšie napredovať v kontexte, keď pôvodné rozdiely v príjme budú teraz väčšie?

“ Spôsobí prístupový proces to, že sa príjmy chudobnejších regiónov priblížia k štandardu EÚ, alebo naopak, posilní tento proces súčasné rozdiely?

“ Môžu s tým noví členovia niečo robiť? Akú pomoc môžu očakávať zo štrukturálnych fondov EÚ a akým spôsobom by mali byť tieto fondy použité, aby bol dosiahnutý cieľ súdžnosti maximálny?

Svetová banka, Bertelsmannova nadácia a Nadácia CIDOB v snahe zodpovedať tieto otázky zvolali team vedúcich odborníkov, vysokých úradníkov a praktikov z existujúcich a nových členských krajín EÚ, ako aj reprezentantov Európskej komisie, na konferenciu v Barcelone v októbri 2002. Kniha Európska integrácia, regionálna politika a rast prezentuje výsledky týchto diskusií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 9. 2020

USD 1,163 0,001
CZK 27,107 0,092
GBP 0,913 0,001
HUF 363,160 1,290
CAD 1,556 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS