ČLÁNOK
MOL získal oficiálne zastúpenie v orgánoch Slovnaftu
20. decembra 2000

V predstavenstve ostali Slavomír Hatina, Jolana Petrášová, Vratko Kaššovic a Ján Kavec.
Maďarský ropný a plynárenský koncern MOL zrealizoval ďalšie kroky súvisiace s jeho vstupom do Slovnaftu, keď na mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) dosadil svojich ľudí do orgánov spoločnosti. Akcionári Slovnaftu potvrdili vo funkcii členov predstavenstva kooptovaných členov Zoltána Áldotta, Bélu Cseha a László Gesztiho. Títo členovia boli do predstavenstva kooptovaní 8. novembra 2000.
MVZ nepotvrdilo vo funkcii kooptovaného člena predstavenstva Zalána Básca a miesto neho zvolilo Heimo Tomanna, ktorého navrhla spoločnosť MOL a ktorý pracuje v súčasnosti v Deutsche Shell. Akcionári ďalej odvolali z funkcií členov dozornej rady Petra Ďatela, Norberta Vanča, Miroslava Švataráka a Viktora Mazúra. Zároveň zvolili do funkcii členov dozornej rady Ilonu Bánhegyi a Bélu Váradiho navrhnutých spoločnosťou MOL a Dušana Durmisa a Pavla Paráka navrhnutých spoločnosťou Slovintegra.
V predstavenstve Slovnaftu sú naďalej jeho doterajší členovia Slavomír Hatina, Jolana Petrášová, Vratko Kaššovic a Ján Kavec. V dozornej rade ostali Pavol Buday a Miloš Nešpor zvolení zamestnancami 19. júna 1999 na 4-ročné funkčné obdobie.
MVZ schválilo aj zmenu stanov týkajúcu sa registrácie akcionárov na valnom zhromaždení, ktorá znižuje administratívnu náročnosť zo strany akcionárov. MVZ sa zúčastnili akcionári vlastniaci 14 721 559 akcií Slovnaftu, čo reprezentuje 71,38 % základného imania spoločnosti.
Začiatkom decembra odkúpil MOL od dominantných akcionárov Slovnaftu, spoločností Slovbena a Slovintegra spolu 1 136 049 akcií pri cene 1870 Sk za kus. MOL zvýšil poslednou transakciou svoj podiel z 13,2 % na 20,1 %. Slovnaft emitoval 7. novembra 4,156 mil. ks nových akcií pri cene 38 USD, pričom takmer všetky akcie v celkovej hodnote 158 mil. USD upísal MOL. Po registrácii sa základné imanie slovenskej rafinérie zvýšilo zo 16,469 mld. Sk na 20,625 mld. Sk a MOL posilnil svoju účasť na 36,2 %.
Na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej 31. marca so Slovintegrou a Slovbenou mala získať maďarská spoločnosť v Slovnafte v prvej fáze podiel do 36,2 %. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS