ČLÁNOK
MOL už začal skupovať akcie Slovnaftu
25. apríla 2000

Maďarská ropná spoločnosť MOL, ktorá koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft, a.s., Bratislava, už začala skupovať akcie tejto spoločnosti. Podľa informácií zo Strediska cenných papierov SR MOL v súčasnosti vlastní 7,61 % prvej emisie Slovnaftu a na celkovom základnom imaní má podiel takmer 6,1 %.
V utorok sa na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB) v priamom obchode previedlo pri cene 1 402 Sk za kus 1 002 266 akcií Slovnaftu, čo predstavuje 6,09 % základného imania spoločnosti. Slovnaft emitoval spolu 16 468 953 akcií v dvoch emisiách. V predchádzajúcom týždni bola priemerná cena akcií Slovnaftu na anonymnom trhu BCPB 780 Sk.
V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD (približne 11,5 mld. Sk). Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Tento podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií, do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu. Očakáva sa, že po získaní majority maďarskou firmou si manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena udržia pozíciu významného minoritného akcionára v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.
Slovnaft skončil minulý rok s čistou stratou takmer 2,5 mld. Sk podľa medzinárodných účtovných štandardov IAS, kým v roku 1998 dosiahol ešte čistý zisk 76 mil. Sk a v predchádzajúcom roku kladný výsledok až 1,8 mld. Sk. Prevádzkový zisk spoločnosti predstavoval k ultimu roka 3,1 mld. Sk a v porovnaní s rokom 1998 poklesol o 22,8 %. Celkový výsledok zredukovali prevažne kurzové straty vo výške 2,7 mld. Sk, ako aj náklady na pôžičky za 2,6 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS