ČLÁNOK
MOL sa odvolal voci rozhodnutiu ÚFT
18. apríla 2003

Madarska spolocnost MOL sa odvolala voci rozhodnutiu Úradu pre financný trh (ÚFT), ktorým úrad zamietol jej návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií spolocnosti Slovnaft, a.s., Bratislava. Uviedol to vo štvrtok predseda predstavenstva spolocnosti MOL Zsolt Hernádi. Obchod z 20. marca uskutocnený s akciami Slovnaftu na Burze cenných papierov v Bratislave (BCPB), ktorý zvýšil priemernú cenu akcií Slovnaftu za posledných šest mesiacov, totiž MOL podla neho stále považuje za manipuláciu ceny akcií Slovnaftu. „Požiadali sme príslušné slovenské inštitúcie, aby tento prevod akcií prešetrili podla medzinárodných štandardov aj za pomoci medzinárodných inštitúcií,“ uviedol. Podla Hernádiho by sa na madarskej burze cenných papierov takáto transakcia nemohla uskutocnit.

Spolocnost MOL zatial podla Hernádiho stiahnutie akcií Slovnaftu z BCPB neplánuje, v budúcnosti sa však takouto možnostou bude urcite zaoberat. „Ak nie sme chránení podla medzinárodných štandardov, musíme zvážit, ci investorom ponecháme možnost investovat do tejto spolocnosti,“ skonštatoval Hernádi.

MOL, ktorý zvýšil svoj podiel v spolocnosti Slovnaft na vyše 70 %, je povinný vypísat povinnú ponuku na prevzatie zvyšných akcií Slovnaftu. Cena v tejto ponuke musí byt vyššia ako priemerná cena akcií Slovnaftu na burze za posledných šest mesiacov. Bez zapocítania sporného obchodu z 20. marca sa priemerná cena za posledných šest mesiacov nachádza na úrovni približne 1 100 Sk, po zapocítaní tohto obchodu, ktorý sa uskutocnil pri cene 1 541 Sk, však priemerná cena stúpne na 1 380 Sk. MOL plánoval minoritným akcionárom ponúknut v rámci povinnej ponuky cenu 1 200 Sk za akciu Slovnaftu, návrh ponuky však Úrad pre financný trh zamietol. V obchode z 20. marca sa previedlo 202 tis. akcií Slovnaftu pri cene 1 541 Sk, pricom predávajúceho zastupovala spolocnost J&T. Vysporiadanie tohto obchodu je zatial pozastavené, burza by ho mala vysporiadat budúci týžden.

Akcionári spolocnosti MOL na štvrtkovom riadnom valnom zhromaždení schválili hospodárske výsledky spolocnosti za rok 2002 a tiež dividendu vo výške 55 HUF na jednu akciu. MOL dosiahol v uplynulom roku podla madarských úctovných štandardov konsolidovaný zisk po zdanení 39,7 mld. HUF. V porovnaní so stratou z roku 2001 vo výške 72,8 mld. HUF to predstavuje zvýšenie o 112,5 mld. HUF. Prevádzkový zisk skupiny MOL dosiahol vlani 55 mld. HUF, kým v roku 2001 to bola strata 60,3 mld. HUF. Cisté tržby skupiny spolocnosti medzirocné vzrástli o 0,7 % na 1 416,3 mld. HUF. Pod výsledky skupiny sa podpísala plynárenská divízia, ktorá vlani už nehospodárila so stratou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 2. 2024

USD 1,081 0,005
CZK 25,352 0,020
GBP 0,855 0,001
HUF 391,950 1,750
CAD 1,469 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS