ČLÁNOK
MOL nie je spokojný s podmienkami koncentrácie so Slovnaftom
19. septembra 2000

J. Matuský poprel, že z dôvodu predlžovania termínu vydania konečného rozhodnutia by maďarský MOL strácal záujem o vstup do Slovnaftu.
Protimonopolný úrad SR (PMÚ) ešte stále nevydal svoje rozhodnutie vo veci koncentrácie spoločností Slovnaft, a.s. a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko napriek tomu, že zverejnenie verdiktu sa plánovalo už v týchto dňoch. K opätovnému posunu v termíne zverejnenia došlo z dôvodu, že maďarská spoločnosť, ktorá je ohlasovateľom koncentrácie, nie je spokojná s podmienkami, za ktorých PMÚ koncentráciu schválil. Vyplýva to z rozhovoru s riaditeľom výkonného výboru PMÚ Jánom Matuským.
Ako J. Matuský uviedol, naďalej platí, že rozhodnutie by malo byť vydané v najbližších dňoch. Konečný termín na vydanie rozhodnutia, ktorý umožňuje zákon, je 12. október. Maďarská ropná spoločnosť si vyžiadala ďalší termín, aby dokladovala niektoré skutočnosti a zmiernila tým podmienky, za ktorých úrad koncentráciu povolí. Ako je už verejne známe, PMÚ už má v rukách hotové rozhodnutie, ktoré povoľuje koncentráciu. Jednou z podmienok však je, že Slovnaft bude musieť predať časť svojich čerpacích staníc na Slovensku, aby tak vyhovel kritériu,ktoré obmedzuje maximálny možný podiel na relevantnom trhu. J. Matuský však nevylúčil, že podmienok, za ktorých úrad koncentráciu povolí, je viac, nechcel ich však špecifikovať. Poprel, že z dôvodu predlžovania termínu vydania konečného rozhodnutia by maďarský MOL strácal záujem o vstup do Slovnaftu. „Práve naopak, s priebehom vybavovania sú veľmi spokojní a práve oni požadujú ďalší čas na to, aby mohli poskytnúť ďalšie podklady,“ uviedol J. Matuský.
Koncentráciu oboch firiem už schválil maďarský protimonopolný úrad svojim rozhodnutím zo 6. septembra tohto roka. Aby však koncentrácia mohla byť povolená, musí byť známe rozhodnutie aj slovenského PMÚ. Po vydaní rozhodnutia budú mať účastníci konania (MOL, Slovbena, a.s., Slovintegra, a.s.) ďalších 15 dní, počas ktorých sa budú môcť proti verdiktu odvolať. Ak by sa tak stalo, do jedného mesiaca musí úrad svoje rozhodnutie doplniť o ďalšie doklady a rozhodovanie postúpiť na druhostupňový orgán, ktorým je predseda PMÚ.
PMÚ predĺžil správne konanie vo veci koncentrácie predbežným opatrením z 12. júla. Pôvodne mal úrad o koncentrácii, ktorá bola ohlásená 14. apríla, rozhodnúť do 17. júla 2000.
Maďarská ropná spoločnosť koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD. Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu.
Manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena by si mali udržať aj po vstupe investora pozíciu významných minoritných akcionárov v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.
MOL kontroluje podľa dostupných informácií 10,11 % akcií Slovnaftu. Najväčším akcionárom Slovnaftu je so 40,68 % stále Slovintegra, Európska banka pre obnovu a rozvoj vlastní 10,64 %, Fond národného majetku SR nedávno získal od Slovintegry 10-percentný podiel. Luxemburský Burmerange Holdings má v Slovnafte 7,13-percentný podiel, Slovbena 5,81 % a Slovenský plynárenský priemysel 5,68 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS