ČLÁNOK
MOL investuje v Slovnafte vo výrobe polypropylénu 110 mil. USD
26. novembra 2002

V slovenskej rafinérskej spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava by mal maďarský MOL preinvestovať v rámci prevádzky na výrobu polypropylénu (PP) v najbližších rokoch 110 mil. USD. Ako informoval predseda predstavenstva spoločnosti MOL Zsolt Hernádi, navýšenie podielu v Slovnafte by malo priniesť ďalších 50 mil. USD. Zdrojom rastu by zároveň malo byť lepšie využitie zdrojov a integrácia rafinérií v skupine, optimalizácia portfólia a zladenie rozvojových projektov v rámci celej skupiny.

Celkové investície skupiny by mali do roku 2005 dosiahnuť 2 mld. USD, pričom približne po 500 mil. USD chce MOL investovať do chemického priemyslu, rafinérií a ťažby ropy. Zvyšná štvrtina by mala smerovať do maloobchodnej siete a plynárenstva. Počet čerpacích staníc skupiny by sa mal zvýšiť o 200 na 1000 čerpacích staníc. Rozširovanie siete čerpacích staníc sa plánuje predovšetkým na južných trhoch a v ČR. Na Slovensku by sa mal zvýšiť predaj pohonných hmôt na jednej čerpacej stanici zo súčasných 1,5 na 2,5 mil. litrov ročne.

Maďarská ropná a plynárenská spoločnosť MOL plánuje dosiahnuť v roku 2005 zisk pred započítaním úrokov, daní, odpisov a amortizácia (EBITDA) vyšší ako 1 mld. USD. Cieľom skupiny je pritom pri zdvojnásobení ťažby ropy a zvýšení integrácie aj rast odbytu rafinérií v skupine prostredníctvom zvyšovania počtu čerpacích staníc a rozvoj petrochémie. Celková efektívnosť spoločnosti by pritom mala vzrásť o 175 mil. USD. Do roku 2005 by sa mal počet zamestnancov MOL znížiť o 2500 pracovníkov materskej firmy. Do konca tohto roka pritom chce MOL vytvoriť rezervu na krytie nákladov súvisiacich so znižovaním počtu zamestnancov a reorganizáciou vo výške 100 mil. USD.

Maďarská spoločnosť MOL a spoločnosti Slovintegra a Slovbena podpísali tento víkend dohodu o akvizícii ďalších 6 520 691 kusov akcií spoločnosti Slovnaft, a.s., Bratislava, ktoré zodpovedajú 31,6-percentnému podielu na akciách Slovnaftu. Podiel spoločnosti MOL v Slovnafte sa touto transakciou zvýši na 67,8 % z doterajších 36,2 %, ktoré MOL získal v roku 2000. Hodnota transakcie presahuje 360 mil. USD. Slovintegra a Slovbena získajú hotovostné plnenie vo výške 85 mil. USD, ktoré by mali použiť na vykrytie daňovej povinnosti. Spoločnosti zároveň získajú takmer 10-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti MOL.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS