ČLÁNOK
MOL informoval Protimonopolný úrad SR o zámeroch v Slovnafte.
17. mája 2000

Spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko na PMÚ ohlásila podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže koncentráciu, ktorou podľa zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s. Bratislava a Slovbena, a.s. Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava. Predseda predstavenstva maďarskej spoločnosti MOL János Csák informoval predsedu Protimonopolného úradu SR (PMÚ) Petra Nižňanského o zámeroch spoločnosti MOL v slovenskej rafinérii Slovnaft a o ekonomických dopadoch spojenia týchto dvoch významných spoločností. Agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka PMÚ Simona Sýkorová. Dňa 14. apríla 2000 spoločnosť MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., Maďarsko na PMÚ ohlásila podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže koncentráciu, ktorou na základe Zmluvy o akvizícii a upísaní akcií uzavretej so spoločnosťami Slovintegra, a.s. Bratislava a Slovbena, a.s. Bratislava, nadobudla podiel v spoločnosti Slovnaft, a.s. Bratislava. Maďarská ropná spoločnosť MOL koncom marca podpísala dohodu o strategickom investorstve v slovenskej rafinérii Slovnaft. V zmysle dohody MOL získa najskôr podiel vo výške do 36,2 %, za ktorý zaplatí do 262 mil. USD (približne 11,5 mld. Sk). Tento podiel získa kombináciou navýšenia základného imania Slovnaftu o 150 mil. USD a odkúpenia akcií v hodnote 112 mil. USD. Tento podiel by mal MOL získať do konca tretieho štvrťroka. Po uplynutí dvoch rokov od upísania nových akcií bude mať spoločnosť MOL opciu na odkúpenie ďalších akcií, do výšky najmenej 50 % plus jeden hlas akciového kapitálu Slovnaftu. Očakáva sa, že po získaní majority maďarskou firmou si manažérsko-zamestnanecké spoločnosti Slovintegra a Slovbena udržia pozíciu významného minoritného akcionára v Slovnafte. Obe spoločnosti budú mať podľa odhadov spoločný podiel na maloobchodnom trhu v Maďarsku vo výške približne 36 %, na Slovensku 38 %, v Rumunsku 3 % a v Českej republike 2 %. MOL a Slovnaft budú spoločne kontrolovať aj rafinérske aktíva s celkovou spoločnou kapacitou 330 000 barelov za deň.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS