ČLÁNOK


,

Mojžiš oznámil zatvorenie pobočiek dužstva BDV, AGW od 25. februára neprijíma vklady a nevypláca výnosy
25. februára 2002

Spoločnosť Drukos, a.s. Banská Bystrica od pondelka 25. februára nebude vyplácať vklady a nebude ani prijímať vklady. Namiesto nich ľudia dostanú akcie v spoločnosti Drukos. Vyhlásil to predseda predstavenstva a najväčší majiteľ spoločnosti František Mojžiš v televíznej relácii Na telo televízie Markíza. Rovnako spoločnosť AGW, s.r.o., od 25. februára 2002 prestáva prijímať vklady a vyplácať výnosy, úroky a istiny. Konateľ spoločnosti Matúš Grega vo vyhlásení pre tlač v nedeľu uviedol, že tento krok je v záujme ochrany vložených investícií, pretože výška voľných finančných prostriedkov neumožňuje výplatu všetkých vkladov, o ktorú predbežne prejavilo záujem 95 % klientov AGW, s.r.o.

Drukos zbieral peniaze tak, že vkladateľ sa stal členom družstva Bonifikovaný Drukos výnos (BDV). To požičiavalo spoločnosti Drukos, ktorá ňou financovala podnikanie v oblasti lízingu a splátkového predaja tovaru.

„Je to lavína zachytí to aj nás. Týmto pádom aj my musíme zavrieť pobočky.,“ povedal Mojžiš. Na otázku o možnosti vyplácania vkladov povedal: „Nie nemôžeme vyplácať ďalej vklady. Je to lavína, ktorá sa nemôže zastaviť. Urobíme jednu vec, okamžite posielam ľuďom akcie. Nejaký čas to potrvá. Zvolá sa valné zhromaždenie. Zvolia sa nové orgány spoločnosti. Drukos je dostatočne krytý majetkom, za to vám ručím. Buď spoločnosť bude fungovať ďalej, alebo ju dáte do konkurzu. Ak to dáte ľuďom, ktorých som tu nemohol spomenúť kvôli času tak prídete jednoducho o všetko,“ povedal Mojžiš vo výzve občanom. Nabádal ich aby sa združili, pretože z toho nakoniec nebudú mať vôbec nič.

Na spoločnosť Drukos pred niekoľkými dňami dala neznáma osoba návrh na konkurz družstva BDV. František Mojžiš tvrdí, že žena, ktorá podala návrh na konkurz je spojení s Pavlom Krúpom zo spoločnosti All Finance Services. Okrem toho si myslí, že za ním stojí spoločnosť Penta Group.

„Mám dôkaz o prechode hraníc s tou pani na aute Porsche boxer s modrou metalízou v auguste 2001 na hraničnom prechode Petržalka – Berg. …vravím, že ide naozaj do tuhého a žiadam úrady Slovenskej republiky, aby zabezpečili moju bezpečnosť, pretože ide o veľmi silnú firmu, firmu Penta Group. Pán Krúpa s predsedom predstavenstva Penta prekročili hranice v mesiaci jún 2001 a s ďalším členom predstavenstva v mesiaci aguste 2001. Chodili ste tak náhodou, alebo ste ich vodič auta Mercedes 500?,“ povedal Mojžiš. Informácie má šéf Drukosu zo zdroja, ktorý nebude menovať.

Pavol Krúpa tvrdí, že podľa stanov družstva BDV za majetok družstevníkov ručí firma Drukos len do výšky 100 mil. Sk. Podľa zmluvy o členstve akcie spoločnosti Drukos dostávali tí členovia jako záruku, ktorí vložili do firmy viac jako 100 000 Sk. Mojžiš vyhlásil, že akcie dostanú aj tí, ktorí do firmy vložili aj tí, ktorí vložili menej.

Mojžiš dáva situáciu v subjektoch, ktoré vyberajú od občanov vklady bez licencie Národnej banky Slovenska do súvislosti s oddĺžením bánk a tým že banky sú schopné požičať peniaze len 14 % podnikom na Slovensku.

Pavol Krúpa v diskusii uviedol, že najdôležitejšie je to, aby pán Mojžši poukázal na to kam vložil ich peniaze. O to ich žiadajú ich klienti. Podľa Mojžiša Krúpa zavádzajúco porovnáva bankové výnosy. Výnos je iný, pretože istina a výnos sa vypláca na konci lehoty splatnosti. Pri pôžičke v banke sa postupne spláca istina spolu s alikvótnou časťou úroku.

Mojžiš v diskusii poukázal na to, že do Slovenskej konsoldiačnej, a.s. Bratislava boli prevedené zlé úvery v hodnote 105 mld. Sk. Občania ich musia zaplatiť a spolu s úrokmi budú stáť daňových poplatníkov 150 mld. Sk. Mojžiš poznamenal, že nesplácané úvery boli prevedené na cyperskú spoločnosť Vinaco. Mojžiš tvrdí, že túto firmu založila Penta Group.

„Ak som vyhlásil, že v pondelok zastavujeme činnosť BDV Družstva, nie Drukosu, urobil som tak preto, aby som ochránil klientov, pretože viem, že túto paniku, umelo vyvolanú, využijú niektoré skupiny na to, aby od spanikárených ľudí pokúpili za zlomok hodnoty ich podiely v družstve a získali akcie, ktoré im pošleme a ktorými sa stávajú spoluvlastníkmi Drukos, a.s.,“ povedal F. Mojžiš a dodal, že Drukos, a.s., má dostatok majetku na to, aby sa ľuďom peniaze vrátili.

Na otázku, kedy vyplatia vklady klientom BDV, F. Mojžiš odpovedal: „Robíme i na ďalších zdrojoch pre BDV družstvo, veľmi intenzívne. To nemôžem ešte ručiť, je to otázka minimálne pár týždňov. Pošleme ľudom akcie Drukosu, a.s., ktorými ručil za BDV družstvo, a to všetkým nielen tým, ktorí vložili nad 200 tisíc, ale aj pod 200 tisíc,“ uviedol F. Mojžiš v televízii TA3. Následne by podľa neho malo nasledovať valné zhromaždenie, na ktorom ľudia ako vlastníci rozhodnú, čo sa bude s Drukosom diať. Mojžiš zároveň apeloval na vkladateľov, aby sa združili a nedovolili tak minorite tých, ktorí skupujú ich podiely, aby sa dostali do orgánov a majetok „vypľundrovali“.

Ako uviedol František Mojžiš, Drukos-Výnos vyzbieral finančné prostriedky približne 3,7 mld. Sk od 35 až 37 tisíc klientov.

Penta Group podá na F. Mojžiša žalobu

Penta Group, a.s., podá na Františka Mojžiša, majiteľa spoločnosti Drukos, a.s., trestné oznámenie vo veci podozrenia z trestného činu šírenia poplašnej správy, poškodzovania cudzích práv a ohovárania. „Vyjadrenia pána Mojžiša sú účelovým klamstvom, ktorého cieľom je zbaviť sa zodpovednosti za krach spoločnosti Drukos, a.s.“ Pre agentúru SITA to uviedla Andrea Straková, hovorkyňa spoločnosti Penta Group.

Penta Group vyzýva štátne orgány, činné v trestnom konaní, aby bezodkladne zaistili pána Mojžiša a znemožnili mu tak, aby opustil územie Slovenskej republiky. „Pokladáme za nevyhnutné, aby pán Mojžiš nemohol opustiť územie Slovenska do okamihu, pokiaľ nepreukáže schopnosť vyplácať vklady dôverčivých občanov v plnej výške. Zároveň žiadame, aby orgány činné v trestnom konaní zaistili majetok spoločností Drukos, a.s., Drukos výnos, s.r.o. a BDV Družstva tak, aby nebolo možné z týchto spoločností odčerpať zostávajúce finančné prostriedky,“ uvádza vo svojom vyhlásení A. Straková.

Penta Group, a.s., vyjadruje svoje hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že sa nemalé finančné prostriedky drobných vkladateľov nachádzajú v správe spoločností, na čele ktorých stojí práve pán Mojžiš. Výroky pána Mojžiša totiž pokladáme za populistické a zavádzajúce, miestami prekračujúce hranice zdravého rozumu.

AGW od 25. februára neprijíma vklady a nevypláca výnosy

Spoločnosť AGW, s.r.o., od 25. februára 2002 prestáva prijímať vklady a vyplácať výnosy, úroky a istiny. Konateľ spoločnosti Matúš Grega vo vyhlásení pre tlač v nedeľu uviedol, že tento krok je v záujme ochrany vložených investícií, pretože výška voľných finančných prostriedkov neumožňuje výplatu všetkých vkladov, o ktorú predbežne prejavilo záujem 95 % klientov AGW, s.r.o. Navyše partner, ktorý sa zaviazal v prípade potreby poskytovať kontokorentný úver, na základe súčasnej spoločensko-politickej situácie prehodnocuje zmluvné podmienky.

Vedenie spoločnosti sa rozhodlo, že AGW počnúc dňom 25. februára 2002 sa v súlade s uzatvorenými zmluvnými podmienkami začína uplatňovať Zmluva o zabezpečovacom prevode akcií. Stredisko cenných papierov dostane 25. februára 2002 pokyn na prevod akcií AGW, a.s. Klient AGW, s.r.o, sa stane akcionárom po doručení akcie s vypísaným rukopisom, najneskôr do 30 dní od skončenia platnosti Zmluvy o tichom spoločenstve, resp. Zmluvy o pôžičke.

Zmluvu o zabezpečovacom prevode akcií, ktorá sa ako forma ručenia zo strany spoločnosti uplatňuje od decembra 2001, má uzatvorenú 80 percent klientov spoločnosti AGW, s.r.o. Ostatní tak môžu urobiť v príslušnej pobočke. Všetkých 50 pobočiek AGW, s.r.o., zostáva naďalej otvorených. Naďalej budú vykonávať ďalšiu obchodnú činnosť, ako napríklad sprostredkovateľskú činnosť produktov poisťovní.

Obchodná spoločnosť AGW, s.r.o., pôsobí od roku 1999. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že spoločnosť za tri roky vyplatila výlučne zo zisku okolo 1 mld. Sk, pretože investovala s rozvahou a na základe dlhoročného know-how, ktoré pochádza z USA. Základné imanie spoločnosti AGW, a.s. predstavuje viac ako 2,8 mld. Sk. Na kontrolu hospodárenia zriaďuje AGW, s.r.o., náhodným výberom z portfólia svojich klientov Radu klientov AGW, ktorej úlohou bude informovať všetkých klientov o stave aktív a pasív spoločnosti.

Prevod akcií AGW bude administratívne náročný

Konateľ spoločnosti AGW, s.r.o. Matúš Grega hodlá iniciovať stretnutie s vedením Strediska cenných papierov (SCP). Rokovať by mali o spôsobe prevodu akcií spoločnosti AGW, a.s. na klientov AGW, s.r.o. Tí by na základe Zmluvy o zabezpečovacom prevode akcií mali dostať akcie AGW, a.s. ako kompenzáciu za nevyplatené vklady a výnosy. Prevádzať sa budú akcie v nominálnej hodnote 1 a 10 tis. Sk podľa reálnej výšky vkladu a náležiacich výnosov. Ako agentúre SITA ďalej uviedol M. Grega, prevody akcií budú administratívne veľmi náročné. Podľa jeho odhadov, ak by sa SCP na všetkých svojich 8 priečinkoch celý deň venovalo iba prevodom akcií AGW, trvalo by to sedem mesiacov. Majiteľ AGW nevylúčil ani skupovanie akcií AGW a.s. v budúcnosti, ak na to bude dostatok voľných finančných prostriedkov.

M. Grega potvrdil, že zmluvu o zabezpečovacom prevode akcií, ktorá sa ako forma ručenia zo strany spoločnosti uplatňuje od decembra 2001, má uzatvorenú 80 percent klientov spoločnosti AGW, s.r.o. Ostatní tak môžu urobiť v príslušnej pobočke. Všetkých 50 pobočiek AGW, s.r.o., zostáva naďalej otvorených. Naďalej budú vykonávať ďalšiu obchodnú činnosť, ako napríklad sprostredkovateľskú činnosť produktov poisťovní. Vzhľadom na očakávaný nápor klientov bude v pobočkách zdvojená bezpečnostná ochrana a v niektorých prípadoch aj posilnený personál pobočiek.

Na margo záruk pre prípad neschopnosti vyplácať výnosy uviedol, že AGW, s.r.o. mala dohodu o možnosti čerpať kontokorentný úver na preklenutie takýchto problémov. Poskytovateľ úveru však prehodnocuje podmienky úveru. Grega uviedol, že ide o finančnú skupinu. Jej členov však odmietol menovať s odvolaním sa na sľub mlčanlivosti. Predpokladá, že niektorý z jej členov sa v blízkej budúcnosti zviditeľní.

Grega odmietol obvinenia z toho, že by podnikanie AGW, s.r.o. nieslo znaky pyramídovej hry. Hospodárske výsledky podnikov, do ktorých AGW investovala, však odmietol zverejniť. Odvolal sa na neukončené účtovné uzávierky za rok 2001. „Viem vysvetliť každú investíciu a obhájiť jej predpokladané a reálne výnosy,“ dodal. Urobí tak až koncom marca, keď budú tieto výsledky hospodárenia známe. Predpokladaný zisk AGW, s.r.o. by mal podľa prvých odhadov Gregu dosiahnuť 5-7 mil. Sk.

Pád BDV a AGW sa dal očakávať už niekoľko rokov

Podľa analytika Romana Scherhaufera sa po zatvorení pobočiek a ukončení činnosti nebankových subjektov BMG Invest a Horizont Slovakia zastavenie činnosti BDV družstva (Bonifikačný Drukos výnos) a AGW dalo očakávať. Ako ďalej uviedol, pád BMG a Horizontu bol impulzom na zastavenie činnosti ďalších nebankových subjektov, čo analytici očakávali už niekoľko rokov.

Ako povedal R. Scherhaufer, aj keď nepozná analytické výkazy týchto spoločností, ťažko povedať, či sa klientom vrátia ich vklady. „Zo skúseností však vieme povedať, že vo väčšine prípadov sa nakoniec veriteľom týchto spoločností nedostane nič,“ konštatoval analytik. Problém v oblasti nebankových finančných subjektov a ich vzťahu k verejnosti je podľa neho informačná uzatvorenosť týchto spoločností, ako aj absentujúci legislatívny regulačný rámec. Aj keď sa stali legislatívne zmeny prostredníctvom prijatia zákona o cenných papieroch a investičných službách, doteraz sú v týchto spoločnostiach vo veľkom rozsahu nakumulované investičné prostriedky. Túto legislatívnu úpravu však Scherhaufer nepovažuje za definitívne riešenie, nakoľko môžu finančné subjekty naďalej podnikať bez licencie. Tok peňazí v nebankových subjektoch, v ktorých môže byť uložených až 20 mld. Sk, analytici nedokážu posúdiť, pretože nie sú k dispozícii materiály.

Ako ďalej R. Scherhaufer povedal, klienti Drukosu a AGW, ktorí v nich majú vklady by sa mali obrátiť na finančnú políciu a združovať sa, nakoľko budú v týchto spoločnostiach návrhy na konkurz. Budúcnosť pôsobenia nebankových subjektov v SR vníma R. Scherhaufer ako neistú, nakoľko pre klientov, ktorí budú väčšmi zvažovať investovanie do nelicencovaných subjektov bolo zastavenie činnosti nebankových finančných spoločností „dostatočnou príučkou.“

SNS chce svojou iniciatívou vytĺkať politický kapitál

Zvolávať mimoriadne rokovanie Národnej rady, pre nedávny krach B.M.G Invest, Horizont Slovakia a ohlásené zatvorenie pobočiek AGW a Drukos-u je hlúposť. „Kto je najviac zodpovedný, sú tí vkladatelia,“ konštatoval dnes pre agentúru SITA poslanec Peter Tatár (OKS). Podľa jeho slov buď je trh slobodný a ľudia sa musia správať zodpovedne, alebo sa trh úplne obmedzí a potom sa zastaví ekonomika, dodal.

Otázka nebankových finančných inštitúcií je v prvom rade vecou orgánov činných v trestnom konaní a možno aj vlády. Povedal to dnes pre agentúru SITA poslanec za Stranu demokratickej ľavice Ľubomír Andrassy. Iniciatívu Slovenskej národnej strany (SNS), ktorá vyzvala šéfa parlamentu Jozefa Migaša, aby zvolal mimoriadnu schôdzu zákonodarného zboru, preto vníma ako vytĺkanie politického kapitálu. Národná rada v tejto súvislosti nemôže urobiť nič reálne na ochranu vkladov alebo ľudí, ktorí do týchto inštitúcií vložili svoje peniaze, povedal Andrassy.

Ďalšie stretnutie nespokojných veriteľov BMG

V Košiciach sa v nedeľu popoludní zhromaždilo okolo 400 nespokojných veriteľov spoločnosti BMG Invest a Horizont, a.s. Na stretnutí vystúpil jeden z iniciátorov zhromaždenia Ján Derner. Vyzval klientov týchto nebankových inštitúcií k spoločnému postupu pri vymáhaní ich peňazí. Mali by sa koordinovať s ostatnými podobnými skupinami v rôznych mestách SR. Povedal, že na základe jeho dohody s novým hovorcom Horizontu Mariánom Kardošom by sa mali vybraní zástupcovia klientov zúčastniť tlačovej besedy avizovanej na budúci týždeň.

Na nej by mali byť predstavení noví majitelia Horizontu a ich plány pri uspokojovaní požiadaviek klientov. Ján Derner upozornil, aby občania neiniciovali vyhlásenie konkurzu na tieto firmy, lebo by to neprospelo ich snahe získať späť svoje vklady. Zhromaždení investori sa tiež podpisovali pod vyhlásenie voči vláde SR a parlamentu SR, ktorí podľa J. Dernera nemôžu dať od tohto problému ruky preč. Štát totiž prijal od Horizontu a jeho spoločností dane 1,6 mld. Sk a ticho toleroval existenciu oboch firiem. Niektorí účastníci zhromaždenia spochybňovali účinnosť podpisovej akcie, pretože signatári výzvy uvádzali iba svoje mená, priezviská a podpisy bez údajov ako adresa, či rodné číslo. Nedeľňajšie stretnutie nadväzovalo na podobnú akciu zo 17. februára, kedy vyzbierali okolo 300 podpisov.

SDĽ chce opatrenia, ktoré zastavia nebankové subjekty

Strana demokratickej ľavice (SDĽ) žiada podpredsedu vlády pre ekonomiku Ivana Mikloša a ministra spravodlivosti Jána Čarnogurského, aby prijali opatrenia, ktoré by s okamžitou platnosťou zastavili fungovanie nebankových finančných inštitúcií. Zároveň by z ich majetku mali byť v prvom rade vyplatení ich „reklamou“ získaní klienti.

Ľavičiari hodnotia pozastavenie prijímania a vyplácania peňazí či výnosov spoločnosťami Drukos a AGW, iba niekoľko dní po zavretí pobočiak Horizont a BMG, ako názornú ukážku tunelovania už nielen niektorých štátnych či sprivatizovaných podnikov, ale aj samotných občanov. Uvádza sa to v stanovisku, ktoré agentúre SITA poskytol riaditeľ mediálneho úseku SDĽ Ivan Bielik.

Situácia v nebankových subjektoch je problémom ich majiteľov

Najnovšie udalosti súvisiace s nebankovými subjektmi sú problémom majiteľov firiem a občanov, ktorí im zverili svoje peniaze. Uviedol to predseda vlády Mikuláš Dzurinda pre televíziu TA3. Problém by sa dal riešiť iba tak, že občania, ktorí sa snažia správať zodpovedne a vkladajú svoje prostriedky do bezpečných inštitúcií, by sa museli poskladať na tých, ktorí takto riskovali. „To jednoducho nejde,“ uviedol premiér.

Dzurinda nepredpokladá, že by najnovší vývoj situácie mohol mať negatívny vplyv na politickú situáciu na Slovensku. Rozhodujúce je podľa neho zaujímať postoje, ktoré sa opierajú o právny štát, čo aj robí.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

13. 6. 2024

USD 1,078 0,002
CZK 24,699 0,013
GBP 0,845 0,001
HUF 396,480 1,200
CAD 1,482 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS