ČLÁNOK


,

Módne výstrelky v pobockách
12. apríla 2003

Budovy pobociek nebudeme potrebovat. Všetko vyriešime cez internet a telefón, digitálny podpis úplne nahradí doterajšiu signatúru. Podobne rozmýšlali ludia nielen na Slovensku, ked sa objavilo internetové bankovníctvo. Casom však vytriezveli, internet sa rozvíja postupne, pobocky sa stávajú dôležitým poradenským miestom. Zvycajne v nich možno uskutocnit rutinné operácie ako výber, vklad hotovosti, odoslanie príkazu na úhradu ci zadanie trvalého príkazu. Môžeme povedat, že je to ich vedlajšia úloha. Všetky tieto operácie sa dajú urobit pomocou bankomatu, telefónu alebo cez internet. Azda okrem vkladu hotovosti, na ten treba špeciálny penažný automat.

Hlavným cielom pracovníkov v pobockách je poradit, priblížit produkt, vypracovat riešenie pre konkrétneho jednotlivca. Ak príde so zámerom sporit alebo investovat, okrem termínovaných vkladov mu ponúknu napríklad aj podielové listy v penažných, dlhopisových alebo aj akciových podielových fondoch – podla toho, ako inklinuje k riziku. Ak chce kúpit auto, nepredávajú len spotrebný úver, niektoré majú aj dcérske lízingové spolocnosti. Bankári od investícií do zamestnancov a predajných miest ocakávajú primeranú návratnost, ktorú by mal zabezpecit predaj rôznych produktov na jednom mieste a, samozrejme, kvalita služieb.

Distribucná siet poistovní

Bankopoistenie, ciže spájanie bankových a poistných produktov, nie je vo svete novinkou. U nás sa rozvíja len v poslednom období. Velmi oblúbené je najmä spojenie úveru a poistenia.

„Pilotný produkt, ktorý ponúkame v spolupráci s partnerskou poistovnou, sme prispôsobili klientom. Spôsobom predaja i vyhladávaním zákazníkov. Okrem našich pobociek ho nepredáva žiadna iná siet bankárov. Obchodné miesta sú vlastne dalším distribucným kanálom poistovne,“ vysvetluje prvý podpredseda Predstavenstva Tatra banky Miroslav Ulicný. Dodáva, že je rozdiel, ci banka ponúka rôzne produkty rôznych poistovní, alebo spolupracuje na vývoji špeciálnej služby. Trendom na pultoch filiálok však nie sú len poistné produkty, ale aj investicné balíky podielových fondov ci dalšie služby. Podla riaditela pre súkromnú klientelu, malé a stredné podniky Ceskoslovenskej obchodnej banky (CSOB), a. s., Dirka Hinzeho, financné domy už dávno vynašli všetky produkty, vrátane bankopoistenia. „Ak sa pozrieme do sveta, existuje vela bánk, ktoré predávajú poistenie, a vela poistovní predávajúcich bankové produkty. Nie je to novinka,“ hovorí D. Hinze. Podla neho sa pri produktoch už nedá vymysliet vela noviniek. Tvrdí však, že sa treba zamerat na klienta a školit zamestnancov v prístupe k nemu. Tam vidí konkurencnú výhodu, ktorá nie je lahko odkopírovatelná. Balícky, internet banking, zníženie úrokových sadzieb, to všetko sa dá napodobnit. Pri kvalite služieb je to tažšie. Ako sa bankám darí uspokojovat požiadavky zákazníkov, musia posúdit oni.

Generálny riaditel UniBanky, a. s., Jirí Kunert považuje bankopoistenie len za jeden z mnohých módnych výstrelkov: „Každá éra nieco priniesla, internet banking, GSM banking ci bankopoistenie. Je dobré všetko skúmat, ale stále je dôležité aj klasické transakcné bankovníctvo. Nemyslím si, že práve bankopoistenie je budúcnostou bankovníctva. Niektoré spolocnosti ho môžu využit dobre, iné horšie,“ hovorí J. Kunert. Dodáva, že nie je jednoduché nájst dobrý obchodný model, aby poistovna i banka úspešne spolupracovali. Ešte sa to nikomu nepodarilo.

V com teda vidí budúcnost bankového sektora? V konsolidácii do silnejších celkov, prísnej segmentácii produktov a najmä klientov. Velkú úlohu podla neho zohrá regulátor. Bankám totiž konkurujú rôzne iné financné inštitúcie. Úlohou regulátora je nájst zlatú strednú cestu, aby penažné ústavy privelmi nepriškrtil. Mohli by totiž stratit schopnost celit konkurencii subjektov, kto-

ré nebudú tak prísne regulované. Banky sa podla

J. Kunerta sústredia na investície do distribucných kanálov, pobociek i elektronických distribucných ciest.

Dôležité je nestratit nit

Prezident OTP Banky Slovensko Károly Hodossy hovorí, že banka nemá inú možnost, ako prispôsobovat sa klientom a ponúkat im to, co žiadajú. „Je dôležité, aby sme nasadli na idúci vlak. Poistné produkty vynikajúco doplnajú bankové, tak úver, ako aj depozity. S dcérou OTP Banky, ktorou je OTP Garancia, sme založili dve poistovne – životnú aj neživotnú. Obidve sú teraz v štádiu získavania licencie,“ hovorí K. Hodossy. Faktom je, že je príjemnejšie navštívit jednu inštitúciu, ak si chceme založit úcet a uzavriet poistenie. Ušetríme cas a tým aj peniaze. Bavíme sa s jedným clovekom, ktorý nás postupne spoznáva, vie, co nám môže ponúknut. „Kontakt s jedným clovekom je ako stretnutie s lekárom. Ak mám záujem o služby, ‚naordinuje‘ mi dalšiu liecbu a vie, co mi najviac vyhovuje,“ prirovnáva K. Hodossy.

Bankopoistenie je cesta, ktorú si vybrala aj Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava. Impulz na to dali materské spolocnosti Gruppo Intesa a Generali Group, ktoré chcú založit spolocný podnik pod názvom Intesa Vita. Bude spájat bankové a poistovacie služby so zameraním na oblast životného poistenia. Kedže obidve majú zastúpenie v dcérskych spolocnostiach na Slovensku, ponúkajú na jednom mieste obidve služby – bankové i poistovacie. Kombinácia poistenia so sporením formou kapitálového a investícií s poistením formou investicného životného postenia sa stáva prirodzenou pre slovenských klientov. Medzi bankopoistné produkty môžeme zaradit aj cestovné poistenie k platobným kartám, kombinácie poistenia s úverom, úrazové poistenie, ktoré klient získa pri kúpe bankového produktu.

O tom, že bankopoistenie sa v slovenských penažných ústavoch teší naozaj velkej oblube, svedcí aj fakt, že okrem OTP Banky požiadala o licenciu pre životnú poistovnu aj Slovenská sporitelna, a. s., Bratislava.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS