ČLÁNOK


,

Moderna v bankovníctve
11. mája 2003

Ked väcšina zamestnávatelov prestala vyplácat mzdy v hotovosti a rozhodla sa posielat ich na bankové úcty, vztah banky a klientov sa rýchlo zmenil. Penažné ústavy ako kamenné pokladnice sa stávajú minulostou. Kým ešte prednedávnom sme sa o obrate na bežných úctoch dozvedali len z pravidelného výpisu, dnes máme aj iné možnosti. Alternatívne distribucné kanály preferujú banky

i klienti. Penažné ústavy ich zvýhodnujú nižšími poplatkami a odbremenujú tak nápory v pobockách.

Obchodné miesta sa stávajú skôr poradenskými centrami urcenými na vybavovanie úverov, poskytovanie investicných ci poistných služieb. Rutinné operácie predsa môžeme uskutocnit prostredníctvom bankomatov, internetového bankovníctva, telefónnych centier alebo GSM bankovníctva. Práve nástup mobilných telefónov možno zmení vztah k bankám. Platenie za tovary a služby cez mobil už nie je hudbou budúcnosti.

Pasivita nestací

Mobil dávno neslúži len na telefonovanie. Prepracované menu, zaujímavý dizajn, spojenie hodiniek, diára, telefónneho zoznamu, herne a odkazovaca v jednom ho predurcuje aj na iné funkcie. Spolupráca operátorov a bankových domov sa prejavila už koncom minulého storocia zasielaním SMS správ o zostatkoch na úcte. Vývoj však napreduje a z pasívneho nástroja na prijímanie správ sa telefón stáva aktívnou súcastou bankovníctva. Slúži na vyžiadanie informácií i podávanie jednoduchých platobných príkazov.

Banky koncom 90. rokov rýchlo zareagovali na nástup mobilných telefónov a zacali so zákazníkmi komunikovat prostredníctvom SMS správ. Neskôr sa GSM banking stal prirodzenou súcastou elektronického bankovníctva. V každom penažnom ústave má iný názov, ale podstata zostáva. Ponúka možnost permanentne disponovat s osobným úctom pomocou GSM siete. Najskôr bolo cielom informovat klienta o zostatku alebo obratoch na úcte. Krátka správa pípala na mobiloch v pravidelných intervaloch. Po roku 2000 už pasívne služby nestacili, klient si môže kedykolvek vyžiadat informácie o zostatku na úcte, obratoch, prípadne kurzovom lístku.

GSM bankovníctvo je služba, ktorú klienti skutocne využívajú vo velkom. „Vzhladom na penetráciu mobilných telefónov na Slovensku a úroven ich rozvoja si myslíme, že GSM banking bude aj nadalej jedným z primárnych komunikacných kanálov slúžiacim na získavanie informácií o zostatkoch na úctoch a zadávanie platobných príkazov,“ hovorí vedúci oddelenia styku s verejnostou UniBanky, a. s., Rudolf Gálik.

Jednoduché menu

Spolupráca s operátormi a nástup kariet s technológiou SIM Toolkit priniesli dalšie novinky, najmä podávanie platobných príkazov ako aktívny nástroj mobilného bankovníctva. Hovorkyna Slovenskej sporitelne Eva Güttlerová potvrdzuje, že banka zaznamenáva výrazne rastajúci záujem o využívanie alternatívnych distribucných kanálov. „Môžeme konštatovat, že trend smerom k elektronickému bankovníctvu je pozitívny. Výhody využívania alternatívnych kanálov sú nesporné vdaka pohodliu a poplatkom, ktoré zvýhodnujeme oproti službám priamo v obchodnom mieste banky,“ hovorí

E. Güttlerová.

Na využívanie rozšíreného GSM bankovníctva prostredníctvom SIM Toolkit potrebuje zákazník telefón, ktorý podporuje uvedenú technológiu a špeciálnu SIM kartu so službou banking, bankovou aplikáciou napálenou priamo do karty. Pomocou jednoduchého menu sa môže informovat o aktuálnych zostatkoch, o kreditných i debetných obratoch. Zistí aktuálny kurzový lístok banky, ktorá prevádzkuje službu, môže aktivovat alebo deaktivovat zasielanie informácií a notifikácie.

„SIM karta je osobný predmet každého užívatela, nosíme ju stále so sebou. Umožnuje rýchlu komunikáciu s bankou, aj preto ju najviac využívajú retailoví klienti. Potrebujú totiž co najrýchlejšie uskutocnit obchody. Podnikatelia naopak dlhodobo plánujú svoje cash flow,“ hovorí riaditel odboru informacných technológií OTP Banky Slovensko, a. s., György Wittmann.

Bezpecnost služby je implementovaná šifrovaním všetkých odchádzajúcich SMS správ jedinecnou 128-bitovou šifrou a nie je možné ju precítat. „Vstup do bankovej aplikácie je chránený aj doplnkovým bankovým PIN císlom (BPIN), ktoré si nastavuje klient a môže ho kedykolvek zmenit,“ vysvetluje hovorkyna Poštovej banky, a. s., Tatiana Maková.

Pripravení na nóvum

Využívanie mobilu ako informacného nástroja sa u nás teda udomácnilo. Ako je to však s platbami za tovar a služby? Vedúci sekcie produktov a služieb EuroTelu Norbert Príhoda hovorí, že miesto na platenie cez mobil sa nájde najmä tam, kde neexistujú dostatocné alebo cenovo výhodné alternatívy. Nedá sa napríklad platit kartou aj v hotovosti tak ako pri inkasách, pravidelných platbách, rezerváciách ci internetových predajoch. „Vždy však treba mysliet na to, aký prínos bude mat operácia pre zákazníka, obchodníka, operátora a v konecnom dôsledku i pre banku ako uschovávatela penazí,“ hovorí N. Príhoda.

Operátor sa preto snaží nájst obchodný model vhodný pre všetky zúcastnené strany. Casto sa diskutuje o tom, ci v uvádzanom retazci nevynechat banku. Jej funkciu by nahradil operátor, ktorý by vytvoril akýsi druhý úcet na cerpanie prostriedkov.

N. Príhoda však nepovažuje tento model za štastný: „Nechceme nahradit banku, za lepší spôsob považujeme spoluprácu.“ Dodáva, že by bolo zaujímavé pripravit ho podobne od obidvoch operátorov, ak chceme, aby bolo riešenie výhodné aj pre obchodníkov.

Platenie za tovary mobilným telefónom ponúka Orange už dlhší cas ako službu založenú na platobných kartách a spolupráci banky, operátora, obchodníka a kartovej spolocnosti. Záujemca musí byt užívatelom spolocnosti Orange Slovensko, a. s., a musí vlastnit platobnú kartu EuroCard/MasterCard alebo VISA, ktorú vydali domáce a zahranicné banky, prípadne platobnú kartu typu ZBK, Maestro ci VISA Electron vydanú vybranými bankami. Takisto podpisuje zmluvu o poskytovaní služby Orange teleplatba.

Podla slov hovorcu spolocnosti Orange Slovensko Petra Tótha sa v súcasnosti rozmáha platenie mobilným telefónom za tovary a služby pri nákupoch cez internet. Obchodnými partnermi sú najmä kvetinárstva, obchody s pocítacmi a príslušenstvom, pravidelne môžu zákazníci uhrádzat poplatky za káblovú televíziu, prípadne splácat tovar zakúpený na splátky.

„Spôsob platby cez telefón má niekolko výhod. Najdôležitejšia je bezpecnost. Užívatel pri nákupe neudáva císlo platobnej karty, pretože celá transakcia sa uskutocnuje v bezpecnom internom prostredí partnerskej banky,“ hovorí P. Tóth. Co sa týka platieb za tovary v kamenných obchodoch, Orange zatial takého partnera nemá. „Rozšírenie tejto služby závisí len od obchodných partnerov. Ak by niektorý prejavil záujem, bolo by možné službu zrealizovat, sme pripravení aj na takúto funkcionalitu,“ dodáva P. Tóth. N. Príhoda však nepredpokladá masové rozšírenie platenia v klasických obchodoch. Tam sú podla neho najvhodnejšou alternatívou platobné karty.

Informacný nástroj

Banky sú v používaní mobilov konzervatívnejšie. Generálny riaditel UniBanky, a. s., Jirí Kunert si myslí, že mobil nie je ideálny nástroj na transakcné aktívne bankovníctvo. Podla neho je však ideálnym flexibilným inštrumentom na získanie a poskytovanie informácií.

Riaditel pre súkromnú klientelu, malé a stredné podniky CSOB, a. s., Dirk Hinze tiež uznáva pohodlnost pre klienta. Nepredpokladá však, že by sa platby za tovar a služby masovo rozšírili v najbližších mesiacoch. Podla neho požiadavkám pohodlných, jednoduchých a bezpecných denných nákupov zodpovedajú platobné karty, najmä ak sú cipové. Mobilu však pripisuje dôležitú informacnú a komunikacnú úlohu.

Zástupca generálneho riaditela Tatra banky Miroslav Ulicný prirovnáva vývoj v platbách mobilnými telefónmi k rozvoju platobných kariet. Ich vývoj trval desiatky rokov. Kým predtým banky využívali jedného vydavatela kariet, dnes spolupracujú so všetkými medzinárodnými spolocnostami. Podobne by to mohlo byt i s platením cez mobil. V tomto smere banka už urobila prvé kroky a spolupracuje s operátormi.

Predseda Predstavenstva VÚB Tomas Spurny vidí v používaní mobilov ako kreditných alebo debetných kariet budúcnost. „Som presvedcený, že to ešte chvílu potrvá, ale platby v obchodoch cez mobil sa stanú súcastou každodenného života,“ predpovedá T. Spurny.

G. Wittmann vidí jedno z možných riešení v spo-lupráci penažných ústavov a vytvorení akéhosi úctovného centra. O tom, ci sa mobilný telefón stane bežne používanou elektronickou penaženkou, rozhodnú najmä klienti. Ak budú mat záujem o využívanie takejto služby, aktéri na trhu sú pripravení.

Využívanie GSM bankovníctva

s kartou SIM Toolkit:

* zasielanie zostatkov,

* zasielanie obratov,

* kurzový lístok,

* notifikácie,

* jednoduchý príkaz na úhradu v korunách,

* aktivácia/deaktivácia zasielania informácií,

* zmena prístupových kódov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 1. 2021

USD 1,213 0,007
CZK 26,161 0,024
GBP 0,891 0,000
HUF 358,520 1,870
CAD 1,544 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS