ČLÁNOK
Mobilný elektronický podpis
28. novembra 2000

Tak ako ho potreboval obchod na internete, tak si žiada elektronický podpis i mobilné prostredie. Kým u nás ešte neprešiel zákon o tomto protokole, konzorcium mSign už predviedlo jeho mobilnú verziu.

Elektronický podpis nie je podpis v pravom slova zmysle, ale systém potvrdzujúci podpis (súhlas, uvedomenie…) na základe verejného a súkromného kľúča. V praxi to znamená to, že keď niekto zakóduje dokument svojim tajným „kľúčom“, dá sa odkódovať len jeho verejným kľúčom, ku ktorému má prístup každý, a teda tým sa potvrdí, že dokument je „podpísaný“. Konzorcium mSign, zložené z viacerých telekomunikačných a finančných spoločností ako Deutsche Telekom, Hewlett Packard, Mannesmann Mobilfunk, Siemens, MyAlert.com, či HypoVereinsbank bolo založené koncom roka 1999 za cieľom zostaviť štandardné rozhranie pre všemožné transakcie v rámci mobilného elektronického obchodu (m-commerce). Spôsob autentizácie (definujúcej užívateľa), autorizácie (ukladajúcej užívateľovi práva na prístup), úschovy dát (umožňujúcej spätné potvrdenie) a certifikácie (samotného aktu potvrdenia) sú základom pre bezpečnú komunikáciu. Všetko je overované tzv. „Certification Authority“ – certifikačnou autoritou (banka, obchod…), kontrolujúcou verejným kľúčom.

Možností sa otvára naozaj veľa. Využitie informácií na internete umožňuje napríklad predávať a kupovať akcie či tovar, hoci aj v električke. V budúcnosti by mal tento protokol sprístupniť i rôzne formy stávkovania, pričom dohliadať na celý proces by sa dalo prostredníctvom internetu a stávkari by mohli byť informovaní o stave svojich aktivít priamo na mobil. Rozšírenie využitia sa očakáva i v on-line predaji, kde by si užívatelia mohli objednať a zaplatiť za objednaný tovar a okamžite dostať potvrdenie o transakcii, všetko cez mobilný telefón. Onedlho bude možné dokonca i podpisovať kontrakty len pomocou mobilného zariadenia.

Isté je, že trh si mobilný obchod žiada. Podľa Space2go, 55 percent európskych podnikov plánujú sprístupnenie svojich služieb na mobilné telefóny, asistenty či organizéry. Zákazníci až 70-ich percent opýtaných bánk chcú mať k dispozícii ich služby prostredníctvom mobilného zariadenia. Väčšina telekomunikačných firiem cítia veľký dopyt po mobilnom prístupe na internet. Viac ako polovica (54 percent) opýtaných podnikov už pripravuje spustenie služieb, ktoré umožňujú mobilne nakupovať. Mobilný obchod naozaj má budúcnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS