ČLÁNOK
MMZ nezmenilo stanovy ani zloženie dozornej rady
10. apríla 1997

Po mimoriadnom valnom zhromaždení Investičnej a rozvojovej banky (IRB) 9.4. nenastali zmeny stanov ani zloženia dozornej rady tejto a.s.. Strategická línia reštrukturalizácie a ozdravenia banky (projekt) bude pokračovať v novom duchu, navyše 21.3. Banková rada NBS už príslušný projekt schválila, dodal F. Orolín. Do zoznamu akcionárov IRB – právnických osôb, ktorí vlastnili k 7.4. viac ako 5% akcií, patria: FNM SR (35,14% akcií), VSŽ, a.s., Košice (14,64%), Tetrapetrol, a.s., Kežmarok (8,24%), Slovrea, s.r.o., Košice (6,75%), Tectum, a.s., Banská Bystrica (5,79%).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

4. 12. 2020

USD 1,216 0,001
CZK 26,518 0,098
GBP 0,903 0,001
HUF 358,570 0,940
CAD 1,563 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS