ČLÁNOK
MMZ nezmenilo stanovy ani zloženie dozornej rady
10. apríla 1997

Po mimoriadnom valnom zhromaždení Investičnej a rozvojovej banky (IRB) 9.4. nenastali zmeny stanov ani zloženia dozornej rady tejto a.s.. Strategická línia reštrukturalizácie a ozdravenia banky (projekt) bude pokračovať v novom duchu, navyše 21.3. Banková rada NBS už príslušný projekt schválila, dodal F. Orolín. Do zoznamu akcionárov IRB – právnických osôb, ktorí vlastnili k 7.4. viac ako 5% akcií, patria: FNM SR (35,14% akcií), VSŽ, a.s., Košice (14,64%), Tetrapetrol, a.s., Kežmarok (8,24%), Slovrea, s.r.o., Košice (6,75%), Tectum, a.s., Banská Bystrica (5,79%).


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 7. 2022

USD 1,043 0,004
CZK 24,753 0,014
GBP 0,866 0,008
HUF 401,110 4,070
CAD 1,349 0,007

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS