ČLÁNOK
MMF zverejnil prognózy rozvoja kandidátskych krajín
20. septembra 2000

Vo svojich prognózach rozvoja kandidátskych krajín na vstup do Európskej únie (EÚ) Medzinárodný menový fond (MMF) uvádza, že i napriek miernemu spomaleniu hospodárskeho rastu týchto krajín v roku 1999 očakáva v tomto roku priemerný 4,1-percentný rast ekonomík kandidátskych krajín. V roku 2001 by mali podľa prognóz žiadatelia o vstup do EÚ zaregistrovať 4,8-percentný hospodársky rast. Ide o trinásť krajín, okrem Slovenska tiež o Bulharsko, Cyprus, ČR, Estónsko, Maďarsko, Litvu, Lotyšsko, Maltu, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko a Turecko.

Najvýraznejší hospodársky rast by malo v tomto roku dosiahnuť Maďarsko (5,5 %), v budúcom roku by sa potom podľa prognóz MMF do vedenia mali dostať pobaltské krajiny Estónsko a Lotyšsko s rastom 6 %. Kandidátske krajiny zaznamenajú v tomto roku výrazný 23,2-percentný rast cien, kým v budúcom roku by sa mal rast spomaliť na 10,4-percentnú úroveň. Deficit bežných účtov platobných bilancií sa bude v roku 2000 podieľať na hrubom domácom produkte v priemere 4,7 %, kým v budúcom roku by sa mal znížiť na 4,3 %. Rast slovenskej ekonomiky by mal v budúcom roku dosiahnuť 3,5 %, čím by sa mal o viac ako jeden percentuálny bod zrýchliť v porovnaní s 2,4 % prognózovanými na tento rok.

Celkovo sa zlepšenie hospodárskych vyhliadok týchto krajín spája s nárastom exportu do EÚ, ktorá hospodársky silnie, a tiež lepšími než očakávanými výsledkami Ruska a ďalších krajín Spoločenstva nezávislých štátov. „Silnejšie vyhliadky môžu byť tiež pripísané vo všeobecnosti zdravým makroekonomickým politikám a pokroku v oblasti štrukturálnych reforiem,“ uvádza fond. Zároveň však upozorňuje na rastúci podiel deficitov bežných účtov platobných bilancií na HDP jednotlivých krajín. MMF odporúča zaistenie fiškálnej a monetárnej disciplíny a pokračovanie v štrukturálnych reformách, zvlášť v oblasti finančného sektora, v privatizácii a v prispôsobovaní trhov práce.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 1. 2021

USD 1,214 0,001
CZK 26,080 0,000
GBP 0,887 0,001
HUF 358,610 1,280
CAD 1,544 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS