ČLÁNOK
MMF vyjadril obavy z deficitu na bežnom účte SR, kroky na pokles urobí až nová vláda
15. augusta 2002

Guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Marián Jusko považuje za dôležité, aby budúca vláda pristúpila na odporúčania medzinárodných finančných inštitúcií, ale aj samotnej NBS a aby sa snažila znižovať fiškálny deficit. M. Jusko však neočakáva, že by sa prijali opatrenia na zníženie fiškálneho deficitu do skončenia funkčného obdobia súčasnej vlády. Guvernér centrálnej banky tak reagoval na správu Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá vyzýva SR na redukciu fiškálneho deficitu.

Podľa M. Juska je potrebné uvedomiť si, že deficit je príliš vysoký a je nutné dostať ho na úroveň vyžadovanú Európskou úniou pre kvalifikovanie sa do Európskej menovej únie. „Či už bude nová vláda realizovať opatrenia v čiastkových krokoch alebo v balíku opatrení, nie je také závažné,“ dodal Jusko.

Medzinárodný menový fond (MMF) vyjadril obavy z rozširujúceho sa deficitu na bežnom účte platobnej bilancie SR čiastočne vyplývajúceho z nadmernej fiškálnej expanzie. Fond sa zároveň obáva rizík, ktoré rast uvedeného deficitu predstavuje pre ekonomické perspektívy Slovenska. Informoval o tom MMF.

MMF zároveň apeloval na predstaviteľov SR, aby prijali všetky potrebné opatrenia na splnenie cieľa pre fiškálny deficit pre rok 2002 na úrovni 4,5 % hrubého domáceho produktu (HDP). Vyjadril obavy zo sklzov v rámci rozpočtu, predovšetkým na strane výdavkov a upozornil, že v prípade pokračovania súčasných trendov by deficit všeobecnej vlády mohol prekročiť 5 % HDP. MMF preto odporučil včasné vykonanie opatrení, predovšetkým na strane výdavkov. Podľa MMF by SR malo urýchliť reformy s cieľom zamedziť rastu nedoplatkov v zdravotníctve, zaviesť druhý pilier dôchodkového systému a zefektívniť verejnú službu a verejnú správu. „Odďaľovanie týchto opatrení by mohlo ohroziť splnenie cieľov fiškálneho deficitu pre roky 2002 a 2003, čo by následne mohlo ohroziť plnenie strednodobých cieľov,“ píše MMF.

Vzhľadom na prioritu dosiahnutia stabilných fiškálnych a externých pozícií zo strednodobého hľadiska predstavitelia MMF privítali cieľ redukcie deficitu všeobecnej vlády v priebehu nasledujúcich troch rokov minimálne o 2,5 % HDP, a to predovšetkým prostredníctvom zníženia vládnych výdavkov. Fond však upozorňuje, že dosiahnutie tohto cieľa bude závisieť predovšetkým od formulácie rozpočtu, od legislatívnych iniciatív, ktoré zasahujú verejné financie a od fiškálnych nástrojov. Splnenie fiškálnych cieľov však môže skomplikovať potreba výrazných výdavkov súvisiacich so vstupom krajiny do Európskej únie (EÚ) a NATO.

Predstavitelia MMF súhlasia s tým, že krátkodobé vyhliadky SR ostanú pozitívne, pokiaľ sa prijmú správne politické a ekonomické opatrenia. Domáca aktivita je výrazná a pokračujúce ekonomické oživovanie v Európe by malo podporiť jej udržanie. Údaje za prvý polrok potvrdzujú očakávania nízkej inflácie za rok 2002. MMF však vyjadril obavy, že tlaky nadmerného domáceho dopytu by mohli držať deficit na bežnom účte na vysokých úrovniach, alebo dokonca viesť k jeho zvýšeniu. Pripustil však, že za deficitom čiastočne stoja dočasné faktory a ocenili nedávne posilnenie exportu. MMF vidí nevyhnutnosť v promptnom sprísnení fiškálnej politiky, aby sa externé účty a ekonomický rast dostali na udržateľné úrovne.

MMF ocenil opatrenia SR v rámci menovej politiky, ktorá priniesla pokles inflácie pri súčasnom oživovaní ekonomiky. Zvýšenie úrokových sadzieb v apríli 2002 bolo podľa fondu primeraným preventívnym opatrením na vyhnutie sa inflačným tlakom, ktoré by mohli vzniknúť v prípade pretrvávania externých tlakov. Zároveň však podľa fondu menová politika nebola najlepším nástrojom na riešenie tlakov nadmerného dopytu na externé účty, keďže by to mohlo oslabiť konkurencieschopnosť a utlmiť aktivitu súkromného sektora. MMF uviedol, že centrálna banka pracovala efektívne so zámerom zredukovať infláciu. Niektorí predstavitelia MMF odporučili Slovensku transparentnejšie načrtnutie plánovanej cesty smerom do režimu ERM II a následne do eurozóny.

Fond ocenil nedávne štrukturálne reformy, predovšetkým reštrukturalizáciu a privatizáciu hlavných bánk a podnikov verejnoprospešných služieb, ako aj zlepšenie v rámci fiškálnej transparentnosti a kontroly. Podľa MMF je nevyhnutné zvýšiť produktivitu a podporiť perspektívy ekonomického rastu tým, že sa odstránia pretrvávajúce nedostatky na trhu práce a zlepší sa podnikateľské prostredie, vrátane pokračujúcej redukcie administratívneho bremena na malé a stredné podniky.

MMF sa pozitívne vyjadrili aj na adresu krokov SR na posilnenie finančného sektora a dokončenie finančných reforiem. Ide o ďalšie posilňovanie dohľadu nad bankovým sektorom a nad nebankovými finančnými inštitúciami. Privítali tiež napredovanie SR v rámci implementácie opatrení na boj proti praniu špinavých peňazí a odporučili, aby zabezpečili plnú implementáciu týchto opatrení v nebankovom finančnom sektore. Predstavitelia MMF na záver ocenili pokrok SR v rámci príprav na členstvo v EÚ, ktoré zlepší životnú úroveň a povzbudí vyhliadky ekonomického rastu zo strednodobého hľadiska.

(Text správy MMF prinášajú FINI v rubrike Dokumenty)


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS