ČLÁNOK
MMF varoval ČR pred rastom fiškálneho deficitu
30. októbra 2000

Medzinárodný menový fond (MMF) zverejnil ostré varovanie na adresu rastúceho fiškálneho deficitu v Českej republike. Fond oznámil, že krajina bude čeliť rastúcemu dlhu a výraznému rastu úrokových sadzieb, ak vláda urýchlene neobnoví reformy, ktoré dlhodobo odďaľuje. Vo svoje polročnej správe MMF taktiež zmenil prognózy tohtoročného ekonomického rastu v ČR na 2,3 – 2,5 % z predchádzajúcej prognózy 2,0 – 2,5 %, pričom na rok 2001 predpovedá ekonomický rast na úrovni 3,0 – 3,5 %.

MMF apeloval, aby ČR pokračovala v privatizácii, v podnikovej reštrukturalizácii a v inštitucionálnych reformách s cieľom zvýšiť potenciál ekonomického rastu, ktorý zaostáva za ostatnými reformnými krajinami. MMF ďalej varoval, že zhoršenie fiškálnej situácie krajiny môže negatívne vplývať na ekonomický rast, ak by sa zvýšili úrokové sadzby.

Podľa správy MMF celkový deficit rozpočtu, očistený od príjmov z privatizácie a od výdavkov na transformáciu, by mal v budúcom roku vzrásť na úroveň viac ako 6 % hrubého domáceho produktu (HDP) z tohtoročných odhadovaných 5,2 % HDP. Je to výrazne viac ako limit 3 %, ktorý nesmie krajina prekročiť, ak chce po získaní členstva v EÚ splniť kritériá na vstup do Európskej menovej únie.

MMF uviedol, že v súčasnosti nemusí česká centrálna banka sprísňovať monetárnu politiku. Ak však vláda nezačne ráznejšie uskutočňovať reformy, centrálna banka bude v určitom čase nútená výrazne zvýšiť úrokové sadzby. Podľa MMF by mala česká vláda v krátkej dobe zredukovať výdavky na sociálnu podporu, znížiť dotácie pre štátne podniky a nízkonávratné investície a zvýšiť daň z pridanej hodnoty pri niektorých službách. Z dlhodobejšieho hľadiska by mala vláda reformovať dôchodkový systém a zvýšiť dôchodkový vek.

Verejný dlh, ktorý na konci roku 1999 predstavoval 15 % HDP, by mal výrazne vzrásť kvôli ročným deficitom, značnému objemu vládou garantovaných úverov a nákladom na riešenie problémov v bankovom sektore. MMF oznámil, že plánovaný deficit štátneho rozpočtu ČR pre rok 2001 vo výške 49 mld. CZK, „nie je konzistentný s fiškálnou konsolidáciou“. Centrálny rozpočet nezahŕňa straty štátnych inštitúcií a rozpočty miestnych samospráv.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS