ČLÁNOK
MMF v priebehu troch týždňov dva razy znížil odhad tempa rastu v Nemecku i vo Veľkej Británii
7. septembra 2001

Ekonomickí experti Medzinárodného menového fondu opätovne upravili rastové dáta vo Veľkej Británii a v správe, ktorá sa bude publikovať v priebehu tohto mesiaca uvádzajú, že očakávajú rast hrubého domáceho produktu na úrovni 2%. Tento údaj je evidentne pod hranicou odhadu, ktorú definoval minister financií Gordon Brown v marci pri predkladaní návrhu rozpočtu. Britské Treasury vtedy prognostikovalo rast v rozpätí 2,25-2,75%.

Dáta MMF vychádzajú z ekonomickej slabosti, ktorá sa začína presúvať z výrobných odvetví aj do sektoru služieb, i keď sa aj naďalej oficiálne priznávajú stabilne vysoké hodnoty maloobchodného predaja.

Dopyt po službách v privátnom sektore poklesol v auguste po prvý raz za ostatných 36 mesiacov, čo bolo osobitne evidentné v službách s orientáciou business-to-business. Index aktivity sa však v celom sektore služieb v auguste mierne zvýšil z júlovej hodnoty 50,3 bodu na 50,9 bodu. Stále teda zostáva nad 50-bodovou hodnotou, čo síce signalizuje expanziu, avšak miera jej rastu sa blíži k minimu zaznamenanému pred dvoma rokmi.

Spotrebitelia sú značne imúnni voči pochmúrnym správam, ktoré prichádzajú z firemného sektora. Podľa Konfederácie britského priemyslu – CBI sa maloobchodný predaj v auguste rozvíjal najrýchlejším tempom za ostatných päť rokov a táto „dychtivosť“ britských spotrebiteľov je stále nádejou pre celú ekonomiku.

Britské ministerstvo financií však v každom prípade berie vážne nové odhady tempa rastu, ktoré definoval Medzinárodný menový fond, hoci ich oficiálne nekomentovalo. Očakáva sa, že v novembrovej priebežnej správe o plnení rozpočtu, opätovne stanoví rastové dáta na rok 2001.

Britské Treasury vychádza z „opatrných, no pružných odhadov“ pri plánovaní verejných financií, čo inými slovami znamená, že vládne výdavky sú stále na udržateľnej úrovni.

Dosť odlišná je situácia v Nemecku, kde MMF takisto revidoval odhady rastu HDP na rok 2001. Pred troma týždňami prognostikoval rast na úrovni 1,2%, no včera uvádzal iba 0,9%.

Nemecký kancelár Gerhard Schröder stále trvá na raste, ktorý sa má pohybovať v rozpätí 1,5-2%.

Pesimistické hodnotenie ekonomických perspektív v Nemecku viedlo expertov Medzinárodného menového fondu aj k zníženiu rastových dát v celej eurozóne na hladinu 1,9%.

Veľmi opatrne treba pristupovať k posudzovaniu údajov o miernom znížení nezamestnanosti o 2 000 ľudí, ku ktorému došlo počas augusta. Zvýrazňuje sa síce to, že ide o vôbec prvý pokles nezamestnanosti od decembra 2000, čo však vôbec nemusí znamenať, že Nemecko sa vymaňuje z pôsobenia efektov globálneho ekonomického spomalenia i z následnej vlastnej hospodárskej

malátnosti.

Nezamestnanosť je totiž stále na hladine 3,86 milióna ľudí, čo predstavuje 9,3% z celkového počtu práceschopného obyvateľstva.

Dodajme, že počet nezamestnaných sa znížil o 7 000 ľudí v ekonomicky depresívnych východných spolkových krajinách, no na ekonomicky podstatne silnejšom priemyselnom „západe“ sa počet nezamestnaných zvýšil o 5 000 ľudí, čo dáva zrejme výstižnejší obraz celkového zdravia nemeckej ekonomiky.

Predstavitelia podnikateľských kruhov často vyzývajú vládu, aby prijala naliehavé opatrenia na stimulovanie ekonomického rastu.

Opozičná Kresťansko-demokratická únia kritizuje sociálno-demokratickú vládu za „premárnené šance“ a stále na ňu vyvíja tlak, aby urýchlila plánované zníženie daní.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS