ČLÁNOK
MMF upozorňuje na verejné financie
14. marca 2002

Fiškálna a menová politika sa na Slovensku vyvíjali zhruba v intenciách programu prijatého vládou spolu s Medzinárodným menovým fondom (MMF). V štrukturálnych reformách chýbala určitá razancia.

Povedal to Juan Jose Fernandez-Ansola, vedúci misie posudzujúcej plnenie Staff Monitored Program MMF. Tento program fond pripravil spolu s vládou SR v marci minulého roku. Jeho cieľom je riešenie dlhodobých problémov slovenskej ekonomiky.

Misia upozorňuje, že deficit vysoko prekročí hodnoty dohodnuté v rámci programu. V závere rokovaní s vládou misia MMF ponúkla tri základné myšlienky, ktoré sa týkajú verejných financií. Prvou je to, aby pre vládu bolo kľúčovým riešenie fiškálnej politiky. Kvôli dodržaniu deficitu verejných financií na úrovni 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) je potrebné dodatočné úsilie vlády. Tento zámer je v súlade nielen s SMP, ale aj s ukazovateľmi rozpočtu na rok 2002.

Program SMP je náročný z hľadiska štrukturálnych reforiem. Vedúci misie MMF povedal, že odložená realizácia reforiem bude znamenať ďalšie dodatočné náklady na ne. Poznamenal, že MMF má záujem na tom, aby sa zachovali ašpirácie o čo najskorší vstup Slovenska do Európskej únie. Vláda by mala dodržať záväzky z etapy pred vstupom do EÚ keď by deficit verejných financií nemal prekročiť 3,5 % HDP.

Juan Jose Fernandez-Ansola poznamenal, že vláda by sa nemala sústrediť len na rok 2002 bez ohľadu na ostatné okolnosti. Strategické rozhodnutia, ktoré budú mať vplyv na fiškálnu politiku v roku 2003 by mali byť nemenej obozretné ako opatrenia v tomto roku. Týkajú sa mzdovej politiky, výdavkov na zdravotníctvo, sociálnych dávok, ostatných výdavkov vrátane dôchodkov.

Vláda by mala svoje záväzky dať do súladu so strednodobými záväzkami, ktoré prijala v rámci stratégie pre vstupom do EÚ.

„Očakávané značné výnosy z privatizácie, ktoré by mali prísť v nasledujúcich mesiacoch, navodzujú falošný dojem že nateraz nie je až taká naliehavá úprava strategického smerovania. Nič nie je vzdialenejšie od pravdy ako táto myšlienka,“ povedal šéf misie.

Teraz, tak ako nikdy viac predtým existuje potreba dodržania fiškálnej politika treba razantne postupovať pri realizácii reforiem, najmä tam kde sa mešká. Pri rozhodnutiach platných jeden deň, podľa Juana Josého Fernandesa Ansolu, treba brať do úvahy aj strednodobé dôsledky. Ak sa to tak robí Slovensko má predpoklady na udržanie rastu v strednodobom horizonte.

„Predstavitelia vlády súhlasia s tým, že situácia je taká istá ako sme ju popísali. Porada ekonomických ministrov istý čas uvažuje o optareniach, aby sa schodok vrátil na dohodnutú úroveň,“ povedal Juan José Fernades Ansola. MMF vláda len pripomína, že je potrebné dodržiavať záväzky, ktoré prijala. Opatrenia, s ktorými uvažuje vláda sú reálne, poznamenal šéf misie MMF.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS