ČLÁNOK
MMF upozornil na smerovanie schodku verejných financií
14. marca 2002

Medzinárodný menový fond (MMF) po svojej dvojtýždňovej misii na Slovensku upozornil na to, že tohtoročný deficit verejných financií za súčasnej politiky vlády môže podstatnejšie prevýšiť projektovanú úroveň 3,5 % z hrubého domáceho produktu (HDP). Preto je potrebné, aby vláda uskutočnila viaceré opatrenia vedúce k dosiahnutiu plánovaného deficitu. Informoval o tom člen misie MMF Juan Jose Fernandez-Ansola. Opatrenia, ktoré MMF odporučilo vláde vykonať, však bližšie nešpecifikoval.

Podľa vicepremiéra Ivana Mikloša je potrebné dodržať cielený deficit verejných financií na tento rok, neustále monitorovať hospodárenie vlády a prijímať potrebné opatrenia na jeho dodržanie. Predstavitelia MMF podľa neho vyčítali vláde najmä oneskorovanie štrukturálnych reforiem v rezorte zdravotníctva a na trhu práce. Ocenili pritom najmä dosiahnuté výsledky v základných makroekonomických otázkach. Pohľad vlády a MMF na ďalšie smerovanie slovenskej ekonomiky sa však výrazne nelíši.

MMF pravidelne uskutočňuje misie, ktoré hodnotia plnenie tzv. Staff Monitored Program (SMP). Vláda sa k plneniu tohto programu zaviazala v marci minulého roku. Obsahuje ciele v oblasti makroekonomiky, finančnej a štrukturálnej fiškálnej politiky a menovej politiky. Zahŕňa aj úlohy vlády v oblasti reforiem podnikového a bankového sektora, privatizácie alebo sociálnych reforiem.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS