ČLÁNOK
MMF sa sústredí na úlohu koordinátora a poradcu
26. septembra 2000

Výkonný riaditeľ Medzinárodného menového fondu (MMF) Horst Köhler v Prahe prisľúbil, že táto inštitúcia, ktorá je globálnym poskytovateľom úverov, sa bude sústreďovať na podporu ekonomického rastu a stability, a posilní svoju úlohu v oblasti dohľadu nad svetovým finančným systémom a zabezpečením jeho fungovania.

„MMF musí vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie udržateľného bezinflačného ekonomického rastu, ktorý prinesie úžitok všetkým ľuďom na svete,“ povedal Köhler vo svojom úvodnom prejave na zasadnutí MMF v Prahe. Dodal, že MMF by mal zaručiť stabilitu medzinárodného finančného systému. Köhler sa priamo nevyjadril na adresu demonštrácií, avšak povedal, že MMF sa „musí poučiť zo skúseností a z dialógu“. Dodal, že MMF zohrá aktívnu úlohu v tom, aby globalizácia priniesla výhody všetkým. „Globalizácia si vyžaduje kooperáciu, a tá si následne vyžaduje inštitúcie, ktorú ju organizujú,“ povedal Köhler.

Riaditeľ MMF vyjadril súhlas s návrhmi ministra USA Lawrence Summersa, a povedal, že cieľom MMF nie je požičiavať viac peňazí. „Zámerom MMF nie je realizovať viac a viac úverových programov, ale vykonávať opatrenia na prevenciu pred krízami. V rámci MMF musíme vybudovať kultúru, na základe ktorej členské krajiny budú mať záujem dobrovoľne s dostatočným časovým predstihom žiadať o poradenstvo MMF. Fond musí rešpektovať kultúrne a historické tradície svojich členských krajín a nemal by ich poučovať. Na druhej strane však musí byť MMF presný a objektívny pri posudzovaní členských krajín a pri vypracúvaní analýz,“ povedal Köhler a vyjadril optimizmus ohľadne perspektív svetovej ekonomiky. Ocenil piatkovú spoločnú intervenciu centrálnych bánk na podporu eura, ku ktorej došlo tri dni po tom ako v jej prospech apeloval jeden z popredných ekonómov MMF. Intervenciu označil Köhler za dôkaz inštitucionálnej zrelosti Európskej centrálnej banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

6. 12. 2023

USD 1,078 0,004
CZK 24,335 0,034
GBP 0,856 0,001
HUF 380,570 1,270
CAD 1,462 0,008

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS