ČLÁNOK
MMF sa obáva netransparentného využitia príjmov z privatizácie
3. augusta 2001

Rada výkonných riaditeľov Medzinárodného menového fondu (MMF) v správe MMF o Slovenskej republike vyjadrila obavy, že predpokladané rozsiahle toky príjmov z privatizácie by mohli viesť k netransparentnému využitiu týchto finančných prostriedkov, strate finančnej kontroly a expanzívnej fiškálnej politike. Odporúčajú preto slovenským vládnym predstaviteľom prijať legislatívu, ktorá by zabezpečila využitie príjmov z privatizácie výlučne na zníženie dlhov a na reformu dôchodkového systému a sledovanie využitia týchto príjmov.

Rada výkonných riaditeľov upozornila na pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť. Situáciu by podľa nich mohla časom zlepšiť tvorba pracovných miest v novom súkromnom sektore. Tento proces je však zdĺhavý a v značnej miere odráža nepružnosť na trhu práce zapríčinenú najmä neflexibilným zákonníkom práce a stále vysokými daňami z príjmov. V tejto súvislosti MMF odporúča realizovať presvedčivejšie kroky na zjednodušenie procesov zamestnávania a prepúšťania pracovníkov. Rada výkonných riaditeľov upozornila aj na potrebu limitovať veľkorysú sociálnu podporu s cieľom zvýšiť motiváciu pri hľadaní práce, ako aj na potrebu racionalizovať a lepšie smerovať sociálnu záchrannú sieť. Pokiaľ to situácia vo fiškálnej oblasti umožní, zo strednodobého hľadiska by posilneniu dopytu po práci pomohlo zníženie daní z príjmov.

Rada pochválila vládnych predstaviteľov za zverejnenie cieľov fiškálneho deficitu až do roku 2005, čo by malo vytvoriť priestor na súkromné investície bez negatívneho vplyvu na bežný účet. Výkonní riaditelia podporili úmysel využívať zverejnené inflačné ciele na riadenie rozhodnutí o monetárnej politike. Rada riaditeľov tiež vyzdvihla nedávne pokroky v posilňovaní bankového systému, vrátane úsilia privatizovať štátne banky a posilniť bankový dohľad.

Výkonní riaditelia MMF zdôraznili, že v budúcnosti môže vzrásť napätie medzi fiškálnou politikou podporujúcou domácu aktivitu a monetárnou politikou zameranou na znižovanie inflácie. Ak by malo toto napätie vzrásť, treba ho podľa MMF riešiť sprísnením fiškálnej politiky tak, aby neboli utlmené súkromné investície a oslabená externá konkurencieschopnosť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 2. 2024

USD 1,081 0,001
CZK 25,380 0,049
GBP 0,856 0,000
HUF 387,980 0,300
CAD 1,462 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS